Društvo

Mornarica ima kapacitete da zaštiti interese Crne Gore (2)

by Vesna Šoškić | 07:04:2017 | 10:14:48

Mornarica Vojske Crne Gore, čije je sjedište u Baru, spremna je da odgovori svim izazovima na moru, a prije svega obavezama i zadacima koje nameće sada već izvjesno učlanjenje u NATO vojnu alijansu. Mornarica je i snažna podrška drugim državnim institucijama u obavljanju srodnih zadataka, ali i civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda i nesreća.
 
Mornarica VCG na području Bara ima veliku imovinu, dio objekata je u funkciji, a za jedan dio je procijenjeno da nijesu više potrebni Mornarici i da bi mogli biti upotrijebljeni u druge svrhe, o čemu je razgovarano i prilikom nedavne posjete ministra odbrane Predraga Boškovića i gradonačelnika dr Zorana Srzentića Mornarici. U funkciji je kasarna “Pero Ćetković” i vojni objekti na Crnom rtu, gdje je instaliran senzorski sistem, ne samo za potrebe Mornarice, već i nekih drugih državnih institucija - Uprave pomorske sigurnosti, Uprave policije i Radio-difuznog centra. Nije u funkciji bivše skladište u Dobroj vodi, zatim Popovića poljana i prostor bivšeg vojničkog kluba, kao i dio katastarske parcele kod Željezničke stanice. Postoji jasna namjera i države i opštine da se ti objekti valorizuju, odnosno izvrši njihova prenamjena u civilne svrhe ili kroz vojno-civilnu saradnju. Dio kasarne se može iskoristiti za potrebe sportskih klubova, jer u okviru nje postoji veliki fudbalski teren i prateći sportski sadržaji, a završetkom restitucije, stvorili bi se eventualno uslovi i za izgradnju vojne stambene jedinice u Baru. Najavljena je, uz podršku lokalne uprave i sanacija putne infrastrukture Sutomore-Crni rt.

 
Mornarica Vojske Crne Gore je poslednjih godina vršila i intezivne pripreme kako bi bila spremna za izazove i odgovornosti koji je očekuju nakon prijema naše države u NATO, što je sve izvjesnije.
 
“Naravno da mi, iz domena Vojske podržavamo nedavnu ratifikaciju pristupa Crne Gore u NATO od strane najveće i najmoćnije države - SAD i sada smo sasvim svjesni da je taj proces pri kraju. U maju je NATO samit i već je najavljeno da je Crna Gora za stolom, tako da je to datum kada bi sve trebalo da bude gotovo. Mornarica je apsolutno spremna jer je usvojila standarde u raznim oblastima, kada je riječ o ovoj vojnoj alijansi. Postoji čitav niz NATO programa i paketa koje mi sprovodimo unazad desetak godina, u domenu planiranja i izvođenja vježbi, komunikacija i kompatibilnosti opreme, naravno, ima još dosta posla, ali ono težišno smo već odradili od kada je država potpisala ‘Partnerstvo za mir’”, kazao je komandant Darko Vuković, koji je naglasio da je u 2016. godini Mornarica imala niz pomorskih vježbi u teritorijalnim vodama, ali i u inostranstvu, a jedna od najvećih je “Adrion” u teritorijalnim vodama Italije. Poslednjih godina Mornaricu je posjetilo više brodova iz stalnog sastava NATO-a, što je veliko priznanje za sveukupan rad Vojske i Mornarice.
 
“Prijavom Crne Gore u NATO otvaraju nam se svi programi u domenu vojne struke, što znači da imamo pristup svim vježbama i učešću u zajedničkim aktivnostima, kao i modernizaciji i razvoju opreme. Na primjer, korišćenje bio-dizel goriva na našim brodovima, čime dajemo aktivan doprinos zaštiti životne sredine i povećanju efikasnosti rada naših brodova, kao i pristup čitavom drugom nizu paketa i programa. To pruža mogućnost našim vojnicima za obuku u svim respektabilnim NATO centrima”, kaže Vuković koji je na pitanje o učešću naših vojnika u vojnim misijama NATO, EU i UN, iskazao pohvale crnogorskim kadrovima.
 
“Pripadnici Mornarice Vojske Crne Gore učestvovali su u AJSAF misiji, kao podrška u Avganistanu, kao pripadnici pješadijskog voda ili kao oficiri na komandi na određenim štabnim dužnostima. Imamo i svoje oficire koji su u okviru NATO komandne strukture u NATO organizaciji, imamo oficire i u NATO komandi u Briselu, Napulju, na drugim pozicijama. Ono što je karakteristično za Mornaricu, mi smo i nosioci misije EU “Atalanta”, ispred države Crne Gore, gdje naši oficiri i podoficiri uzimaju aktivno učešće. Naši vojnici ukrcani uglavnom, na brodove Grčke i Italije učestvovali su i u borbama protiv pirata u Somaliji, a očekujemo tokom ovog mjeseca i slanje našeg prvog tima za neposrednu zaštitu broda od pirata, 9 pripadnika naših specijalističkih jedinica, koji će biti ukrcani na trgovački brod u okviru programa UN . Oni će neposredno štititi brod koji će dostavljati humanitarnu pomoć stanovnicima Somalije iz Bidžutija”, rekao je Vuković.
 
Vuković je naglasio da je Mornarica danas transparentan dio sistema odbrane i da zajedno sa drugim institucijama jača državne kapacitete za odgovor na potencijalne krize, koje mogu ugroziti bezbjednost našeg mora.
 
“Sa sigurnošću mogu reći da je Jadran bezbjedno i sigurno more za sve aktivnosti, ljudske djelatnosti, čemu doprinosi i dobra regionalna saradnja, integracioni procesi sa EU i NATO. Mi smo svjesni da se bezbjednost i sigurnost Jadrana ne može posmatrati odvojeno od bezbjednosti i sigurnosti Mediterana, a jedan od mehanizama za tako nešto jesu i integracije u EU i NATO, jer i druge evropske države su iskoristile ta dva mehanizma i obezbjedili svoju pomorsku privredu i zaštitili svoje more. Izazovi, rizici i prijetnje na moru su raznoliki, a pojavljuju se i novi, poput ilegalne emigracije, a sa njom dolaze i kriminalne radnje, krijumčarenje droge, oružja i potencijalnog oružja za masovno uništenje, a nije isključena ni mogućnost terorizma na moru. Za sada, na sreću nemamo takvih indicija, ali svjesni smo da takva potencijalna opasnost postoji. Ulažemo velike napore zajedno sa državama regiona da na obavještajnom nivou to pratimo, iako to nije u isključivoj nadležnosti Mornarice i Vojske, nego drugih institucija, ali mi tu pružamo određenu pomoć i podršku”, kazao je on.

 
Govoreći o rizicima i prijetnjama na moru Vuković je naveo i potencijalno zagađenje mora uzrokovano prirodnim ili ljudskim faktorom, incidentima prilikom sudara brodova, prvenstveno onih koji prevoze tečni teret, naftu ili gas, zatim potencijalno širenje zaraznih bolesti, poput slučajeva u zapadnoj Africi, jer je brod kompleksna sredina, a protok ljudi velik, što ugrožava higijenu. Na globalnom nivou to su i klimatske promjene koje sa sobom donose i određene prirodne katastrofe.
 
“I o tome razmišljamo u Mornarici i spremni smo da sve svoje kapacitete i ljudske i opremu stavimo u funkciju zaštite građana i imovine, ne samo na moru nego i na kopnu, jer naša zona odgovornosti su primorske opštine i prijestonica Cetinje. Imamo čitav niz primjera učešća Mornarice u pomoći stanovništvu i državnim institucijama prilikom nedavnih elementarnih nepogoda koje su nas zadesile. Sjetimo se u poslednjih desetak godina, snježnih padavina, poplava ili velikih ljetnjih požara, to je jedna od naših misija”, kazao je komandant Vuković koji je poručio mladim ljudima da razmisle o svom profesionalnim angažmanu u Mornarici, jer je to prilika da ostvare integraciju sa drugim ljudima i drugim državama, stiču iskustvo i uče o drugim tradicijama, kulturi i istoriji.
 
Putovati brodom, kako je kazao Vuković “znači nositi svoju kuću sa sobom, što je izuzetan osjećaj, a prije svega velika čast je biti oficir Mornarice i biti u prilici da predstavljate svoju državu u stranim vodama i lukama, jer brodovi su uvijek bili najbolji ambasadori. Prva i osnovna uloga ratnog broda je da pokaže zastavu svoje države”, zaključuje komandant Mornarice VCG, kapetan bojnog broda Darko Vuković, iza kojeg je bogato vojno iskustvo, obrazovanje i angažman.
 
Darko Vuković je rođen u Kotoru, a živi u Tivtu. Potiče iz porodice prekaljenih pomoraca i za poziv u Mornarici odlučio se sljedeći uzor svojih predaka i rođaka. Završio je Mornaričku Vojnu akademiju u Splitu 1992. godine i postao aktivan oficir u činu potporučnika. Od tada je bio 17 godina na raznim dužnostima na gotovo svim brodovima, komandir broda, zamjenik komandanta... Bio je komandant na pet brodova - na raketnom čamcu, raketnoj topovnjači, raketnoj fregati 31 Split, nakon toga fregati tipa Kotor 33 i na kraju svoje karijere kao pomorski oficir komandant školskog broda “Jadran”.

Završio je komandno-štabno usavršavanje u školi Nacionalne odbrane 2005. godine u Beogradu, kao postdiplomsko usavršavanje, a zatim i Pomorski ratni koledž Mornarice SAD 2011. godine. Osim dužnosti u Mornarici bio je član prve misije Crne Gore pri NATO-u od 2007. do 2010, što doživljava kao izuzetnu čast, jer je u timu generala Ljubiše Jokića, zajedno sa svojim kolegama učinio mnogo na formiranju vojno-diplomatskog predstavništva Crne Gore u NATO-u, uspostavljanju kontakata i iniciranju svih vojnih programa VCG na putu učlanjenja u ovaj vojni savez. Bio je na dužnosti i u Generalštabu VCG, a komandant Mornarice je od 2012. godine. Prije toga bio je na službi u Baru od 1998. godine i radio na organizaciji preseljenja Mornarice u naš grad.