Društvo

Pet sati rasprave SO Bar o uređenju prostora

by Vjera Knežević Vučićević | 25:04:2017 | 17:37:08

Na trećem nastavku 18. sjednice SO Bar pet sati je bilo potrebno odbornicima lokalnog parlamenta da usvoje jednu tačku dnevnog reda - Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2016. godinu. Izvještaj je usvojen sa 19 glasova “za”, a “protiv” je bilo deset odbornika. 
 
Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, stambeno- komunalne poslove i zaštitu životne sredine Suzana Crnovršanin je kao predstavnik predlagača podnijela Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2016. godini.
 
“U skladu sa važećim generalnim urbanističkim planom, do kraja 2016. godine važećim lokalnim planskim dokumentima sa detaljnom urbanističkom razradom obuhvaćeno je oko 2.005 hektara, a u zahvatu državnih studija lokacije detaljnom razradom je obuhvaćeno 250 hektara kopnenog dijela i 136 hektara akvatorija Jadranskog mora. S obzirom da je PUP u izradi, osnovni planski dokument opštine Bar do 2020. godine je Generalni urbanistički plan, koji su date smjernice i mjere za realizaciju plana”, objasnila je Crnovršanin.
 
Ona je navela i da su tokom prošle godine na području Bara donijeta četiri urbanistička plana (DUP Pečurice - turistički kompleks, Topolica III, Topolica - Bjeliši i Veliki pijesak).

 
“Osim toga, donijeta je i Odluka o izradi izmjena i dopuna planskog dokumenta DUP Sutomore - centar, dok je za tri planska dokumenta (DUP Pečurice - centar, Marelica i Sutomore - centar) odabran obrađivač. Trenutno su u izradi deset lokalnih planskih dokumenata, od kojih su sedam novi, a tri su izmjene i dopune važećih planskih dokumenata” - saopštila je Crnovršanin. Ona je podvukla da je oko 61% teritorije GUP-a, za koji je potrebna izrada planske dokumentacije pokriveno lokalnim i državnim planskim dokumentima, a u izradi su lokalni planski dokumenti koji pokrivaju još 31% prostora.
 
Dejan Đurović (DF) je bio nezadovoljan što Bar nema prostorno-urbanistički plan koji, kako je naveo, “bezuspješno pokušavamo da donesemo već tri godine”. “Već tri godine pokušavamo da donesemo PUP, a prije njega moramo donijeti i strateški plan razvoja grada. Nejasno je kako uopšte funkcionišemo” - kazao je Đurović.
 
Savo Vujošević (DEMOS) je ustvrdio da je stanje uređenja prostora u Baru katastrofalno, pri čemu se sve radi po partijskom nalogu, uz tvrdnju da donošenje planova koči “građevinsko- urbanistička mafija”. “U naselju Đuričine vode u Sutomoru izgrađeno je nelegalno naselje sa preko sto objekata. Šta je sa presudom od devet i po miliona eura za Maljevik i milionima koje je Opština platila preduzeću ‘Put Bar’? Da li će neko za to da odgovara?” - pitao se Vujošević.
 
Snežana Jonica (SNP) je istakla da se “moramo suočiti da je stanje u uređenju prostora očajno”.
 
“Kroz ocjenu tog stanja trebamo što prije da definišemo mjere za njegovo poboljšanje. Odgovara li nam da ono što je do sada bilo definisano propisima o kojima smo mi raspravljali, prebacimo na Vladu CG, koja sigurno ne može bolje znati od nas šta su interesi Bara?” - pitala je Jonica.
 
Osmana Subašića (SDP) najviše je zanimalo da li se poštuje procedura prilikom izvođenja radova na odvođenju otpadnih voda koji se realizuju u sklopu infrastrukturkog projekta vodosnabdijevanja Bara i rješavanja pitanja kanalizacione infrastrukture, vrijednog osam miliona eura. “Naručilac radova (Vodovod) bi trebalo i da plati, ali će to preko kredita platiti Opština” - saopštio je Subašić.
 
Iz redova opozicije bilo je primjedbi i zbog još uvijek nerealizovanog projekta vodosnadbijevanja Ostrosa i Krajine. “Projekat vodosnadbijevanja u Ostrosu je jedan od najkomplikovanijih posljednjih decenija, pa molimo za strpljenje. Njegovu realizaciju će podržati i turska razvojna agencija TIKA” - kazala je Branka Nikezić (DPS) i zamolila opoziciju da ne pravi opstrukcije i da se konstruktivnije raspravlja, da se ne odugovlači i da se tačke dnevnog reda brže usvajaju...
 
“Vodovod u Krajini je kao ‘Skadar na Bojani’. To je skup projekat, ali se on može izvesti i realizovati. Treba da se sjedne, razgovara i konačno zaključi. S obzirom na to da je materijal jeftiniji nekoliko puta u odnosu na raniji period, procjenjujem da je taj projekat moguće sprovesti u djelo” - kazao je Subašić.

 
Odbornici opozicionih partija barskog parlamenta su najviše primjedbi i pitanja imali vezano za investiciju na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u Baru. Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić se na kraju rasprave o ovoj tački dnevnog reda obratio sa skupštinske govornice i u iscrpnom izvještaju informisao o poslu koji je završen, trenutnoj dinamici radova i planovima.
 
“Najznačajnije pitanje i predmet diskusije na ovoj sjedici je velika investicija od osam i po miliona eura koja podrazumijeva izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture od Čanja, preko Sutomora kroz uže jezgro Bara. Ovaj posao izvodi firma ‘Jedinstvo’ iz Sevojna, nadzor je povjeren kompaniji ‘Dalhem’ iz Njemačke, kredit je obezbijeđen od KFW banke, dok je potpisnik ugovora o investiciji barski Vodovod. Grejs period kredita je pet godina, rok otplate deset godina, uz povoljnu kamatnu stopu” - podsjetio je predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srezentić.
 
On je saopštio i da se sastanci Vodovoda, nadzora i izvođača održavaju na sedmičnom nivou, a o ozbiljnosti sa kojom je nadzorni organ pristupio poslu, svjedoči i podatak da, kada su procijenili da nijesu ispoštovani standardi, radovi na pojedinim pozicijama su ponovo izvođeni.
 
“Smatram da svi subjekti koji učestvuju u ovom projektu treba da dođu pred ovaj parlament i objasne šta je sve od strane nadzora kontrolisano. Njihovi izvještaji su mini-studije na dnevnom nivou” - kazao je dr Srzentić.
 
Radovi na hidrotehničkim instalacijama u Sutomoru su završeni, pa će nakon višedecenijskog čekanja, stanovnici i posjetioci ovog turističkog mjesta konačno imati uredno vodosnabdijevanje. U Baru je završen rezervoar sa 1200 m3 kapaciteta, što će doprinijeti da visočije kote budu bolje snabdijevene vodom. Mehanički radovi su završeni, a u toku su elektro-radovi koje finansira Opština. Ostaje problem Vitića, gdje će se ugraditi potisna pumpa za kote iznad rezervoara.
 
“Što se tiče Bara, radovi su završeni u Bjelišima i u MZ Bar II, kao i na potezu od konkatedrale Svetog Petra Apostola do lokala ‘Las Ramblas’. U toku je i sanacija vodovodne mreže u Makedonskom naselju. Radovi u naselju Polje počinju od 15. juna, nakon kojih će biti asfastirana ulica u tom dijelu grada. Poslije završetka sezone počinju i radovi od marketa ‘Laković’ prema Staroj raskrsnici i Zgradama Prvoborca, gdje postoji problem sa kanalizacijom. Odbornici SO Bar moraju biti do tančina upoznati i slažem se da treba da postavljaju pitanja i prate dinamiku, jer smatram da čak i mi, kao izvršna vlast, ne promovišemo dovoljno ovaj posao koliko on to po svom obimu i značaju zaslužuje”, rekao je dr Srzentić.
 
Skupština se nastavlja u četvrtak u 10:00.