Društvo

Za OT Logistic odluka o poništenju tendera neshvatljiva

| 25:04:2017 | 17:40:26

Poljska OT Logistics grupa negativno je iznenađena odlukom predstavnika crnogorske vlasti da ponište tender za prodaju akcija u kompanijama Luka Bar i Montecargo, nakon uspješno zaključenih pregovora sa Tenderskom komisijom.
 
Iz poljske kompanije je saopšteno da je namjera Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte da poništi tendere “u potpunosti neshvatljiva” za OT Logistics, imajući u vidu dosadašnji tok i razvoj tenderske procedure, kao i uspješno zaključene pregovore sa Tenderskom komisijom.
 
Izvršni direktor kompanije OT Logistics, Zbignjev Novik, kazao je da su iznenađeni odlukom Savjeta, posebno imajući u vidu potpunu transparentnost privatizacionog procesa u kome su učestvovali.
 
“Pregovori su uspješno zaključeni u martu i u međuvremenu nijesmo primili bilo kakve signale koji bi ukazivali na mogućnost otkazivanja tendera. Trenutno istražujemo ovo pitanje i obavijestićemo tržište o bilo kakvim novim događajima nakon prijema zvaničnog objašnjenja predstavnika crnogorskih institucija”, rekao je Novik.
 
Iz kompanije je saopšteno da je Savjet za privatizaciju informisao crnogorsku javnost o svojoj odluci u toku konferencije za medije koja je održana u ponedjeljak, pri čemu OTL još nije primila zvanično obavještenje nadležnih institucija Crne Gore.
 
“OT Logistics” je krajem marta zaključio pregovore sa crnogorskom Vladom o kupovini akcija u kompanijama Luka Bar i Montecargo. Nakon zaključenih pregovora OT Logistics je ponudio 8,52 miliona EUR za 30 odsto akcija Luke Bar i 2,5 miliona eura za 51 odsto akcija Montecarga u državnom vlasništvu.
 
Kompanija se obavezala da sprovede investicione programe u obije kompanije u ukupnoj vrijednosti od 17,45 miliona eura, kao i da zadrži sve radnike, poštujući sve stavke postojećih kolektivnih ugovora.
 
Ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković kazao je ranije da su odlučili da ponište tender zbog toga što predloženi model nije u interesu Crne Gore, jer se njime ne ostvaruju osnovni ciljevi privatizacije.
 
“Konkretni razlozi za neprihvatanje ponude su niska cijena i nedovoljne investicije, nejasan plan ponuđača po pitanju ostale imovine Luke, mogućnost da kupac u kratkom roku kupi još 21 odsto akcija i postane većinski vlasnik, nepostojanje koncesionog akta sa jasnim obavezama ponuđača, kao i nerazjašnjeni odnosi sa Barskom plovidbom, Marinom Bar i nekim drugim preduzećima“, naveo je Nurković.