Društvo

Isplaćeno 400.000 eura za odštete zbog ujeda pasa lutalica

by Vjera Knežević Vučićević | 27:04:2017 | 19:30:33

Od 2014. do 18. aprila ove godine u Baru je registrovano 548 ujeda pasa lutalica. Grad i državu to je koštalo samo za medicinsko zbrinjavanje građana koji su pretpjeli ujed gotovo 330.000 eura a za sudske troškove i obeštećenja izdvojeno je preko 60.000 eura.
 
Ove frapantne podatke saopštio je na konferenciji za medije predsjednik Skupštine Opštine Bar Radomir Novaković potkrepljujući ih zvaničnim dokumentima dobijenim od Doma zdravlja, Osnovog suda u Baru i nadležnih opštinskih službi.
 
“Na posljednjoj sjednici SO jedan odbornik je podsjetio na još uvijek neriješen problema nepostojećeg azila za pse i moje obećanje kada sam preuzimao funkciju predsjednika gradskog parlamenta da ću se ovim pitanjem posebno pozabaviti. Interesovanje za izgradnjom adekvatnog azila za pse godinama pokazuje i nevladin sektor, iz kojeg godinama insistiraju da se problem velikog broja pasa na ulicama Bara riješi na primjeren način”, kazao je Novaković. On je podsjetio i na zajedničku akciju realizovanu u februaru prošle godine kada je prikupljeno preko 2.500 potpisa građana koji podržavaju izgradnju azila.

 
“U želji da pokrenem stvari sa mrtve tačke, u posljednjem periodu sam prikupljao informacije koje će ubijeđen sam, promijeniti odnos čak i onih koji su ga marginalizovali i tretirali ga kao drugorazredno pitanje. Podaci koje sam izložio su dokumentovani i potvrđeni sa zvaničnih adresa, su šokantni, pa se nadam da će biti poslednja opomena nadležnima da problem azila odmah riješe”, rekao je Novaković.
 
On je objasnio da je samo na osnovu dostupnih podataka koje je prikupio došao do informacije da neriješeno pitanje azila za pse lutalice, indirektno, košta grad oko 250.000 eura.
 
“Cijena azila je prema nekim procjenama oko 40.000 eura, što znači da je minule tri i po godine zbog neažurnosti i odlaganja rješavanja ovog problema plaćena najmanje 25 puta veća cijena od one koja bi bila da smo ga tada izgradili. Naime, podaci dobijeni od Doma zdravlja Bar, pokazuju da je od 2014. do 18. aprila ove godine, medicinski zbrinuto 548 pacijenata koje je ujeo pas. Cijena tretmana svakog pacijenta pojedinačno iznosi oko 600 eura, koliko koštaju injekcija protiv bjesnila i antitetanus, a koji se, prema Zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti ne naplaćuju od pacijenata. To znači da je samo na ovu stavku za nepune tri i po godine potrošeno oko 330.000 eura”, rekao je Novaković.
 
On je dodao da je u Osnovnom sudu u Baru od 2014. godine do danas formirano 69 predmeta, od kojih je do sada riješeno 56.
 
“Uvidom u presude u ovim predmetima, jasno je da grad plaća u prosjeku oko 1.200 eura po jednom slučaju, jer obeštećenje licu koje je pretpjelo ujed psa iznosi od 400 do 800 eura za pretpljeni strah i fizički bol, dok parnični troškovi koštaju u prosjeku oko 500 eura. Ovo su grube procjene, a radi ilustracije prilažem izvještaj o predmetima za naknadu nematerijalne štete po osnovu ujeda pasa lutalica, koji pokazuju nevjerovatne informacije”, naveo je Novaković.
 
Predsjednik barskog parlamenta je istakao da je pravo obeštećenja na sudu zatražilo praktično samo deset odsto građana koji su od 2014. godine pretpjeli ujed pasa lutalica.

 
“S obzirom da svaki građanin u tom slučaju ima ista prava, kada bi svi oštećeni tražili nadoknadu, to bi grad koštalo preko pola miliona eura. Ako analiziramo izložene statisičke podatke, dolazimo do računice da je godišnji prosjek ujeda pasa lutalica u Baru oko 170. Kada bi sabrali cijenu medicinske usluge koja se pruža svakom pacijentu nakon ujeda psa (600 eura) i eventualne troškove nadoknade za pretpljeni bol i strah, grad bi po ovoj osnovi morao da izdvaja godišnje oko 250.000 eura! Podsjećam, petina ove cifre je dovoljna da bi se izgradio jedan azil”, podvukao je Novaković.
 
On je podsjetio i da bezuspješno duže od decenije pokušava da dobije bitku i sa konstantnim dovoženjem pasa iz drugih gradova na teritoriju barske opštine.
 
“Upravo ovih dana, u susret turističkoj sezoni, ponovo smo suočeni sa velikim brojem pasa lutalica na ulicama Bara, a incidenti se najčešće dešavaju kada se kreću u čoporu”, zaključio je Novaković.