Društvo

Naši pomorci i zvanično na evropskoj Bijeloj listi

by VIJESTI | 28:04:2017 | 11:45:44

Crnogorski pomorci ponovo mogu da rade na trgovačkim brodovima sa zastavama neke od država članica EU.
 
U Službenom listu EU juče je objavljeno da su sertifikati o ovlašćenjima pomoraca koje izdaje crnogorska pomorska administracija, priznati od strane EU.
 
Time su pomorci, koji imaju crnogorske brevete, ponovno vraćeni na takozvanu “Bijelu listu”, odnosno Evropska agencija pomorske sigurnosti EMSA je akreditovala naš sistem stručnog osposobljavanja i izdavanja sertifikata o ovlašćenju pomoraca.
 
To je za crnogorske pomorce od izuzetne važnosti jer dobar dio brodara za koje oni rade, dio svoje flote drži pod zastavama država EU.
 
Proces priznavanja crnogorskih ovlašćenja od strane EMSA-e traje još od 2011.
 
“Crnogorska pomorska administracija je preduzela mjere za usklađivanje crnogorskog sistema osposobljavanja pomoraca i izdavanja ovlašćenja pomorcima sa zahtjevima međunarodne STCW konvencije. Crna Gora je donijela nove propise kojima se rješavaju nedostaci u nacionalnim odredbama i osavremenila postupke obezbjeđivanja kvaliteta u organima državne uprave i obrazovnim ustanovama u sektom pomorstva, kao i kurikulume i programe osposobljavanja u tim ustanovama” piše u Službenom listu.