Društvo

Marija Markoč među najboljim studentima države

by Željko Milović | 29:04:2017 | 23:05:26

Univerzitet Crne Gore promovisao je, povodom dana Univerziteta i 43 godine postojanja, 20 doktora nauka i uručio plakete za šest studenata koji su osnovne studije u akademskoj 2016/2017. završili sa najboljim uspjehom. Jedna od nagrađenih je i Baranka Marija Markoč, studentkinja specijalističkih studija Biotehničkog fakulteta, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo.
 
Plaketa Univerziteta Crne gore je najveća i najprestižnija nagrada koju UCG dodjeljuje.
 

Marija je osnovne studije na studijskom programu “Biljna proizvodnja” završila sa prosječnom ocjenom A (10,00). Dobitnica je mnogih nagrada, od kojih se izdvajaju Nagrada za najboljeg studenta Biotehničkog fakulteta u studijskoj 2015/16. godini koju je dodijelio Univerzitet Crne Gore, Nagrada za najboljeg studenta Biotehničkog fakulteta u 2013/14. godini koju je dodijelila Skupština glavnog grada Podgorice, kao i Nagrada za jednog od najboljih studenata Biotehničkog fakulteta u studijskoj 2013/14.
godini, dodijeljena od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja zajedno sa Biotehničkim fakultetom.
 
Redovni je stipendista, već tri godine, Stipendije za najbolje studente koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete, kao i Stipendije za najbolje studente Opštine Bar. Uporedo sa pohađanjem specijalističkih studija, Marija se stručno osposobljava na Biotehničkom fakultetu, radeći tehnički dizajn naučnog žurnala “Agriculture and Forestry”.