Društvo

U Vodovodu usaglašen novi Kolektivni ugovor

by Vjera Knežević Vučićević | 04:05:2017 | 11:13:44

Potpisivanjem Kolektivnog ugovora u prostorijama doo Vodovod i kanalizacija precizirana su prava i obaveze zaposlenih u tom društvu. Ugovor je potpisan nakon usaglašavanja stavova između predstavnika sindikata i poslodavca. U ime Sindikalne organizacije ovaj akt je potpisala predsjednica Marjana Stanišić, a u ime Odbora direktora Budimir Vukić.
 
“Kolektivni ugovor je potpisan nakon prelaska JP ViK u DOO ‘ViK’  i dvomjesečnog poslovanja u novim okolnostima. Svi zaposleni su bili upoznati sa načinom njegove izrade i tokom tog perioda imali su priliku da predlozima i sugestijama daju lični doprinos na izradi ovog akta. Zakonska procedura je ispoštovana i u pogledu javne rasprave koja je trajala 17 dana”, saopštila je predsjednica Sindikalne organizacije Marjana Stanišić. Ona je podvukla da su u procesu izrade Kolektivnog ugovora nastojali da obim prava radnika bude zadržan na nivou prethodnog.
 
“Prava radnika su na istom ako ne i na većem nivou, naročito u dijelu eventualnog proglašenja tehno- ekonomskog viška, kao i u pogledu plaćenog odsustva gdje je u pojedinim slučajevima pedviđen veći broj dana. Kao i do sada Vodovod će funkcionisati kao društveno odgovorni subjekat sa visokim stepenom brige prema privatnim problemima zaposlenih”, ističe Stanišić.
 
Iz Sindikalne organizacije DOO “ViK” procjenjuju da je usvajanjem Kolektivnog ugovora  postignut zajednički cilj zaposlenih, te da će se i u narednom periodu pridržavati zakonskih procedura iz svih pravnih akata kojima se štite njihovi interesi.