Društvo

Poljaci uputili prigovor na odluku Savjeta za privatizaciju

by VIJESTI | 05:05:2017 | 10:18:58

Poljska kompanija OT Logistics uputila je prigovor na odluku Savjeta za privatizaciju da poništi tendere za prodaju 30 odsto akcija Luke Bar i za 51 odsto akcija Montekarga.
 
Oni su poručili Vladi da su spremni za nastavak pregovora u vezi sa njihovom ponudom i da zakaže novi sastanak Podgorici na kojem bi pokušali da nađu rješenje na zadovoljstvo države Crne Gore i OTL-a.
 
“Kompanija OT Logistics primila je zvanično obavještenje od nadležnih institucija Crne Gore o odluci Savjeta za privatizaciju da poništi tendere za prodaju akcija u kompanijama Luka Bar i Montekargo. OTL smatra da su dostavljene ponude u potpunosti usklađene sa ciljevima, kriterijumima i uslovima tendera, te je stoga uputila prigovor Savjetu, u kome je, između ostalog, izražena spremnost za nastavak razgovora sa Vladom u cilju valorizacije kapaciteta Luke Bar i razvoja kompanije Montekargo“, saopšteno je iz OTL-a.
 
Poljaci su napomenuli da su iznenađeni odlukom i obrazloženjima Savjeta za privatizaciju, “posebno imajući u vidu nedavno zaključene pregovore sa Tenderskom komisijom, u kojima smo prihvatili zahtjeve Tenderske komisije i sindikata”.
 
Smatraju da nije utemeljen zaključak Savjeta da njihova ponuda ne odgovara ciljevima, kriterijumima i uslovima tendera, zbog čega su uputili zvanični prigovor crnogorskim institucijama.
 
“Ponuda za učešće u tenderima za privatizaciju kompanija Luka Bar i Montekargo pripremana je pažljivo i temljeno, na osnovu detaljno odrađenih evaluacija pravnog i finansijskoj karaktera u oba preduzeća, čiji se dalji razvoj želi unaprijediti putem privatizacije. Smatramo da je naša ponuda u potpunosti usklađena sa ciljevima, kriterijumima i uslovima tendera, koji su nam predočeni u otkupljenoj tenderskoj dokumentaciji i potvrđeni kroz komunikaciju sa Tenderskom komisijom za privatizaciju”, rekao je potpredsjednik kompanije OT Logistics Pjotr Ambrozovič.
 
Poljaci dalje dodaju da vjeruju “da je Crna Gora politički stabilna zemlja, spremna na saradnju i partnerstvo sa investitorima iz EU i s toga izražavaju spremnost da kroz dalje razgovore sa Vladom zajednički pronađu efikasna rješenja za valorizaciju kapaciteta Luke Bar u interesu države, njenih građana, lokalne zajednice, radnika Luke Bar i manjinskih akcionara”.
 
OT Logistics je krajem marta zaključio pregovore sa Tenderskom komisijom o kupovini akcija u ovim kompanijama. Ponudili su 8,52 miliona eura za 30 odsto akcija Luke Bar i 2,5 miliona eura za 51 odsto akcija Montekarga. Kompanija se obavezala da sprovede investicione programe u obije kompanije u ukupnoj vrijednosti od 17,45 miliona eura.
 
Iz izvora bliskih OTL-u “Vijesti” saznaju da ova kompanija planira da do kraja sedmice uputi primjedbe Evropskoj uniji na odluku Savjeta za privatizaciju, koja im je zvanično prenesena tek u četvrtak 27. aprila, dok je za crnogorske medije organizovana pres konferencija odmah nakon donošenja odluke, u ponedeljak 24. aprila.
 
Kašnjenje u obavještavanju OTL-a u odnosu na crnogorsku javnost, pribojavaju se Poljaci, može da prouzrokuje potencijalnu štetu reputaciji OT Logisticsa na evropskom tržištu, imajući u vidu da posluju u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i da su u obavezi da redovno izvještavaju Varšavsku berzu i njihove akcionare o svim promjenama i odlukama koje se tiču njihove kompanije.