Društvo

Luka pretovarila preko pola miliona tona tereta

| 05:05:2017 | 12:01:22

U Luci Bar je, u periodu od 1. januara do 30. aprila, sa 66 brodova, pretovareno ukupno 559.321 tona tereta.
 
Od toga je bilo 463.935 tona rasutih, 67.663 tone tečnih i 27.723 tone RO-RO i generalnih tereta.
 
Do 30. aprila preko Luke Bar je, sa 24 Grimaldijeva broda, izvezeno 27.567 Fiatovih automobila proizvedenih u Kragujevcu.
 
Tokom aprila, u Luci Bar je sa 19 brodova, pretovareno ukupno 142.437 tona tereta.
 
Od toga je bilo 112.053 tone rasutih, 22.801 tona tečnih i 7.583 tone RO-RO i generalnih tereta.