Društvo

VIDEO: Javna rasprava nacrta o Zakonu o planiranju

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Senad Sukalić | 10:05:2017 | 14:01:54

U sali SO Bar održana je javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji koju je pokrenulo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Predložena rješenja detaljno je prezentirao zainteresovanim građanima ministar Pavle Radulović.
 
“Postojeća zakonska rješenja u ovoj oblasti pokazala su niz manjkavosti, jer su rađena za jedno drugo vrijeme i društveno uređenje kada smo svi radili za istog poslodavca. Zato smo se odlučili za novi zakonski koncept”, kazao je ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović, koji je pojasnio i suštinske novine koje predviđa nacrt novog zakona.
 
“Predviđene su dvije vrste planskih dokumenata: Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije Crne Gore. Plansku dokumentaciju izrađuje Ministarstvo, ali je ne crta, već vrši samo nadzor. Odustalo se od izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, ali samo kao upravnog akta, da bi se izbjegle dvostruke, a neefikasne kontrole i da bi se personalizovala odgovornost. Uslov građenja je prijava radova, uz priloženu dokumentaciju, predviđenu Zakonom. Predviđeni su i ovlašćeni arhitekti, jer je lokalnoj upravi vraćen jedan od realnih mehanizama za kontrolu zbivanja u prostoru, jer nije imala mogućnost, da recimo, spriječi nekoga da usred Starog Bara sazida ljubičastu kuću", kazao je ministar.

 
On je istakao da je jedna od ključnih stvari legalizacija objekata i da je to potrebno riješiti što prije.
 
“Novim rješenjem je predviđeno da za stambene objekte, koji ne prelaze 200m2 nije potrebno raditi statičke elaborate, jer su skupi i radi ih samo nekoliko licenciranih kuća, a to i traje dugo, već je dovoljna izjava, ali legalizacija objekata se ne može sprovoditi bez planskih dokumenata. Nelegalni objekti koji su već uklopljeni u plansku dokumentaciju, mogu da počnu leglizaciju", pojasnio je ministar.
 
Zorica Krsmanović, diplomirani inženjer geodezije, istakla je da je ovo najbolji Zakon do sada, kada je riječ o geodetskoj struci.
 
“Ovaj Zakon nas uvodi na pravi način u postupak planiranja, ovo je dobra stvar za geodeziju, ali skrećem pažnju na katastrofalno loše katastarske podloge, jer imaćemo objekat i pogrešno nacrtanu katastarsku parcelu, to je jedan galimatijas", navela je Zorica Krsmanović.
 
Suzana Crnovršanin, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora u opštini Bar, postavila je ministru nekoliko pitanja.

 
“Postoji li neka druga nadležnost lokalne uprave, osim gradskog arhitekte i poslova oko legalizacije objekata. Mislim da gradski arhitekta dobija previše ovlašćenja i odgovornosti, da li se to može korigovati? Na koji način se vrši izrada planskih dokumenata, postoji li licencirana kuća za to, ko je ovlašćen za izradu planskih dokumenata?", pitala je Suzana Crnovršanin.
 
Ranko Aligrudić je čestitao ministru što je našao za shodno da o ovako važnoj temi direktno razgovara sa građanima, jer je prostor, kako je istakao, vrijedan kao zjenica oka.
 
“Austrijske knjige su bile ažurnije nego naše današnje, smi ste rekli, ministre. To znači da vi počinjete od nule. Da li ste u Zakon inkorporirali najbolja rješenja zemalja u okruženju? Imamo mali prostor, moramo ga čuvati, ali imamo i moćne pojedince, jak građevinski lobi. Vjerujete li vi ministre u personalizaciju odgovornosti? Možda je Bar i najbolje sačuvan, ali je mnogo problema u ovoj oblasti. Želim vam puno uspjeha, ako su vam namjere iskrene, a nastup vam je odličan", poručio je Aligrudić ministru.

 
Nikola Popović, pravnik u Sekretarijatu za investicije, imovinu i zastupanje smatra da je kompletno planiranje centralizovano i da su ingerencije lokalne uprave novim zakonskim rješenjem, ukinute ili svedene na najmanju moguću mjeru.
 
“Sve je na nivou države, odnosno Ministarstva, poslove urbanizma praktično ste izmjestili iz organa lokalne uprave, gdje smo mi onda?”, pitao je Popović.
 
On je pitao i zašto su neki investitori oslobođeni komunalija, “a trebalo bi osloboditi plaćanja komunalne naknade one koji rješavaju egzistencijalno-stambeno pitanje”.
 
Savo Vujošević i Dejan Đurović pozdravili su dolazak ministra i njegovu dobru namjeru da direktno razgovara sa građanima, ali i iznjeli bojazan zbog smanjenih ingerencija lokalne uprave u ovoj važnoj oblasti, eventualnog favorizovanja projektantskih i nadzornih kuća i davanja velikih i brojnih ovlašćenja gradskom arhitekti.

 
Diplomirani pravnik Jovan Vojinović takođe, smatra da se predloženim zakonskim rješenjem ukidaju jedinice lokalne uprave, što je, kako je naveo, počelo još setom poreskih zakona i Zakona o državnoj imovini.
 
“Zakon je u koliziji sa mnogim drugim zakonima, a nije u skladu ni s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi”, smatra Vojinović.
 
 Javna rasprava o nacrtu novog Zakona o planiranju i izgradnji trajaće do 12.06. i biće organizovana u gotovo svim gradovima Crne Gore, a ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obećao je novi susret sa građanima Bara, na istu temu, krajem maja.