Društvo

Upis djece u vrtić i muzičku školu

| 16:05:2017 | 17:51:03

U Javnoj predškolskoj ustanovi “Vukosava Ivanović Mašanović” i Školi za osnovno muzičko obrazovanje “Petar II Petrović Njegoš” otvoren je konkurs za upis djece u školsku 2017/2018. godinu.
 
Javna predškolska ustanova "Vukosava Ivanović Mašanović"u Baru, vršiće upis djece u jaslice i vrtić u školsku 2017/2018. godinu shodno raspoloživim kapacitetima i njihovoj funkcionalnoj namjeni, u primarni-cjelodnevni program, primarni – poludnevni program i kraći program – u trajanju od 3 sata, po pravilu u poslijepodnevnom terminu, uzrasta djece od 3- 6 godina života, a ovaj program je besplatan.

U sve programe zajedno upisuje se 440-oro djece.
 
Roditelj koji su zainteresovani lično upisuju dijete u od 15. do 30. maja. Zahtjevi i potrebna dokumenta se predaju u Sekretarijatu ustanove u Bjelišima, svakog radnog dana od 10,00 do 15,00 sati.
 
* * *
 
Prijavljivanje djece za upis u prvi, odnosno pripremni razred Osnovne muzičke škole “Petar II Petrović Njegoš” obavljaće se u srijedu sedmog i 14. Juna u 18.00 sati. Za upis u prvi razred devetogodišnje osnovne muzičke škole mogu se prijaviti djeca od šest godina .
 
Za upis u pripremni razred šestogodišnje muzičke škole mogu se prijaviti djeca od sedam, odnosno osam godina.
 
Za direktan upis u prvi razred šestogodišnje škole (bez pohađanja pripremnog razreda), mogu se prijaviti djeca od devet godina, pod uslovom da se opredijele za harmoniku, trubu, violončelo i flautu.
 
Za upis u prvi razred solo pjevanja mogu se prijaviti djeca od 11 godina .
 
Rang lista primljenih kandidata biće objavljena na Facebook stranici Muzička škola Bar i na oglasnoj tabli škole .