Društvo

Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju

| 30:05:2017 | 13:01:29

Javna tribina u okviru Javne rasprave o nacrtu zakona o planiranju i izgradnji održana je u Baru, uz prisustvo stručne javnosti, predstavnika Opštine Bar, privatnog sektora i zainteresovanih građana.
 

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović tokom debate je naglasio da je izrada dobrih katastarskih podloga, odnosno dokumentaciona osnova, jedan od prioriteta, kako bi se obezbijedili bolji i kvalitetniji planovi. Takođe, Radulović je naglasio da će po nacrtu zakona, osnovne saglasnosti koje su se do sada posebno pribavljale biti regulisane kroz planska dokumenta, dok će posebne saglasnosti biti dužan da pribavi revident. U odgovorima, Radulović je istakao da će biti omogućeno da se utvrdi jasna odgovornost na svakom koraku, te da će se na taj način izbjeći mogućnost korupcije. Radulović je izjavio i da će u planiranju prostora moći da učestvuju svi zainteresovani, s tim što će postojati šef radne grupe koji će imati stručne saradnike.
 
Ministar Radulović je još jednom naglasio da će i opštine biti uključene u planiranje prostora, te da nema govora o oduzimanju ingerencija. On je napomenuo i da je sve što se može normirati nacrtom zakona o planiranju i izgradnji normirano, uključujući i nivo investitora i da očekuje da će Zakon donijeti potrebnu pravnu sigurnost ali i poboljšanje planova i unapređenje sistema. Takođe, ministar Radulović je pozvao sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na nacrt zakona o planiranju i izgradnji upute u pismenoj formi do kraja javne rasprave, 12. juna.