Društvo

U Baru osnovan novi Univerzitet - Adriatik

by Željko Milović | 06:06:2017 | 12:58:22

Nedavno je u Baru osnovan novi univerzitet, treći privatni u Crnoj Gori – “Adriatik” – u čijem sastavu su i dva barska fakulteta: Pomorski fakultet i Fakultet za poslovnu ekonomiju. Ostala dva su budvanski Fakultet za biznis i turizam, Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu i Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Iz Ministarstva prosvjete su objasnili da su donijeli rješenje o izdavanju licence za rad Univerzitetu “Adriatik” sa sjedištem u Baru nakon sprovedene procedure licenciranja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, obavljanje djelatnosti, postupku licenciranja i načinu vođenja registra ustanova visokog obrazovanja. Vršilac dužnosti rektora novog privatnog univerziteta u Crnoj Gori je profesor dr Rade Ratković.

Jedan od razloga za osnivanje Univerziteta “Adriatik” su, kako dodaju, i preporuke iz izvještaja o eksternoj evaluaciji ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori koju je sprovela Asocijacija evropskih univerziteta (EUA) Institucionalna evaluacija (lEP).

Povodom osnivanja četvrtog crnogorskog univerziteta, dekan Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar  Božo Marđokić naglasio je da formiranje Univerziteta “Adriatik” ima veoma veliki značaj, kako za sve fakultete sa primorja koji su ušli u sastav univerziteta, tako i  za studente, jer sam okvir univerziteta otvara veće mogućnosti za međunarodnu saradnju i razmjenu. Očekujemo da će naš grad i lokalna samouprava uvidjeti značaj toga što je Bar postao univerzitetski grad u punom značenju.

Misija Univerziteta, kaže on, podrazumijeva i uključivanje u realni ekonomski, socijalni i kulturni život zajednice i okruženja, i izvan granica regiona i države, dajući zajednici naučnu i tehničku podršku, te će njegovati univerzalne vrijednosti, kako bi se razvio u savremenu i prestižnu instituciju visokog obrazovanja, integrisanu u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta.