Društvo

Problemi sa zdravstvenom zaštitom na području Ostrosa

| 15:06:2017 | 11:09:08

Bećir Berjašević, mještanin Ostrosa i direktor tamošnje osnovne škole, obratio se našoj Redakciji sa molbom da prenesemo zabrinost zbog problema sa radom Službe za zdravstvenu zaštitu građana. On tvrdi da se mještani Ostrosa suočavaju sa problemom u organizaciji rada. Naime, kada god ljekar zaposlen u ambulanti koristi odmor, ili je odsutan iz drugih opravdanih razloga, mještani zbog svojih zdravstvenih problema nemaju kome da se obrate, čak ni u hitnim situacijama. Za ljekara koji odsustvuje sa posla, dakle, ne postoji zamjena, niti drugi ordinirajući ljekar, osim jednim  danom u nedjelji.
 
“Sa takvim problemom suošeni smo i ovih dana, kada područjem Ostrosa hara stomačni virus sa svim propratnim siptomima. Pacijenti su se vraćali iz zatvorene ordinacije,  gdje su došli u namjeri da dobiju adekvatnu terapiju. Oni,  koji su bili prinuđeni da do ljekara svakako dođu, išli su za Vladimir. No, i tu se pojavio problem, jer recepti i propisana terapija koju tamo dobiju ne važi u Ostrosu koji je područje druge opštine. Onaj ko je slab, tako je prinuđen da terapiju kupuje i plaća, bez obzira na pravo koje proizilazi iz zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite. Smatram da je vrijeme da se ozbiljnije pristupi rješavanju problema zdravstvene zaštite stanovnika sa ovog područja, kaže Berjašević.
 
Pored svakodnevnog rada izabranog ljekara u ambulanti, mještani Ostrosa su tražili da im se omogući i dolazak određenih specijalista jednom, ili dva puta sedmično.  Takođe, nadali su se i uvođenju popodnevne smjene, naročito ljeti, kada je ovo područje posjećeno velikim brojem iseljenika.
 
“Vrijeme je da se malo pozabavimo ovom problematikom, iako je evidentno da nadležni nisu zainteresovani za njeno rješavanje. U prilici smo da ih vidimo samo onda kada im treba reklama, ili promocija sopstvene službe o dobroj zdravstvenoj zaštiti, o čemu se onda u medijima izvještava.  Neka nas zaposleni iz Doma zdravlja posjete i dođu i kada im ne treba promocija, te na licu mjesta saznaju kakva je realnost i čuju šta o tomekažu mještani, koji su najmjerodavniji da daju iskaze”, poručio je Berjašević.