Društvo

Zabrana građevinskih radova u priobalnom području

by Vjera Knežević Vučićević | 16:06:2017 | 10:55:51

Građevinski radovi u priobalnom dijelu opštine su, shodno Naredbi predsjednika opštine Bar dr Zorana Srzentića, obustavljeni tokom sezone.
 
“Naredba propisuje zabranu izvođenja zemljanih iskopa, građevinskih i građevinsko- zanatskih radova u priobalnom dijelu opštine Bar, na području Čanja, Sutomora, Zelenog pojasa, Žukotrlice, Topolice 1, kao i u priobalnom pojasu od tunela 'Ćafe' do granice sa Opštinom Ulcinj. Zabrana gradnje na područjima iz tačke 1 ove Naredbe traje od 15. juna do 15. septembra 2017. godine. Služba za komunalni nadzor opštine Bar zadužena je da redovno obilazi teren i da o svakom izvođenju radova sačini službenu zabilješku i dostavi je nadležnim inspekcijskim organima Uprave za inspekcijske poslove. Zabrana radova ne odnosi se na započete radove na izgradnji infrastrukturnih objekata od opšteg interesa”,  navodi se u naredbi koju potpisuje predsjednik opštine Bar dr Zoran Srzentić.
 
“Opština Bar će ispoštovati Naredbu, pa se grubi građevinski radovi neće izvoditi tokom sezone u priobalnom dijelu. Radovi će se izvoditi u onim djelovima grada gdje to neće remetiti nesmetano odvijanje turističke sezone. Ipak, ne možemo u potpunosti ‘isključiti’ radove koji podrazumijevaju uređenje putne infrastrukture i saniranje ‘udarnih’ rupa na kolovozu”,  objašnjava sekretar Sekretarijata za investicije, imovinu i zastupanje Vido Dabanović.

 
Najveća investicija u Baru koja podrazumijeva izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, u Sutomoru je privedena kraju. Preostao je još jedino posao oko finalnih radova na postavljanju ograda na prepumpnoj stanici Botun.
 
“Što se tiče saobraćajnica, putevi su u obalnom dijelu i centru tog turističkog mjesta asfaltirani, a betoniran je i put u zeleđu - naselju Rutke. U Baru su radovi završeni u Borskoj i Požarevačkoj, dok će u Makedonskoj ulici biti okončani ovih dana”, najavio je Dabanović.
 
U narednih nekoliko dana biće završene i silazne rampe sa signalizacijom u gradskom jezgru Bara.