Društvo

Preporuka dijabetičarima: Jedna igla - jedan ubod

by Biljana Dabić | 20:06:2017 | 01:38:47

Edukativni seminar iz dijabetologije za medicinske sestre pod nazivom “Savremena terapija šećerne bolesti, edukacija i samokontrola” održan je proteklog vikenda u Baru, u hotelu Sidro.
 
Dijabetes se danas ubraja među najčešća oboljenja u svijetu, sa tendencijom stalnog porasta. Procjenjuje se da u Crnoj Gori oko 50. 000 stanovnika ima dijabetes.
 
Prevencija, dijagnoza, a zatim i terapija dijabetesa predstavljaju veliki izazov. Mjesto medicinske sestre u timu dijabetološke zaštite je od velikog značaja. Prva je u kontaktu i najviše vremena provodi sa pacijentom, poznaje svakodnevne aktivnosti i probleme pacijenta, ima veoma važnu ulogu na početku i čitavom toku liječenja.
 
Seminar u organizaciji kompanije “Novo Nordisk“ pohađale su medicinske sestre iz cijele Crne Gore, a predavači na radionicama su bili: dr Valentina Kalinić, dr Elzana Čikić i medicinske sestre Sanja Minić i Biljana Kraljević.
 
“Cilj edukacije je bio da se istakne značaj i uloga medicinske sestre, predstave najnovije smjernice i vodiči u liječenju, izazovi i praktični aspekti liječenja, značaj i preporuke za samokontrolu pacijenata i fizičku aktivnost”, kazao je Vasilije Đurišić, predstavnik komapnije “Novo Nordisk”.
 
Strukovna sestra Kliničkog centra Podgorica, Biljana Kraljević ističe da su edukacije mnogo važne jer sestra provodi dosta vremena sa pacijentom. Prema njenim riječima, bilo bi dobro da edukacije budu što češće. Jedan od važnijih savjeta koji dijabetičar treba da primjenjuje je “jedan ubod - jedna igla”.
 
“Ukoliko se istom iglom izvrši više uboda, na samom vrhu dešavaju se promjene koje se ne vide golim okom. Te promjene su u vidu iskrivljenja i istupljenja, što dovodi do neadekvatnog, odnosno nepotpunog davanja insulina i do lokalnih promjena na samom mestu davanja u vidu udubljenja tkiva”, objašnjava Kraljević
 
Kad je u pitanju aplikacija insulina, veoma je važna pravilna tehnika davanja.
 
“Prvo se provjeri prohodnost iglice, to se radi tako što se iglica prošprica sa dvije jedinice insulina. Ukoliko se tečnost ne pojavi, postupak treba ponoviti. Dezinfikuje se mesto uboda: srednja, spoljna strana strana nadlaktice, predio trbuha, gluteusa ili pak spoljna, srednja trećina nadkoljenice. Ne preporučuje se mjesto davanja u trbuh kod djece mlađe od 10 godina. Nakon dezinfekcije mjesta uboda, ubod se vrši pod uglom od 45 ili 90 stepeni, zatim se vrši ubrizgavanje insulina. Poslije ubrizgavanja pustimo palac sa mehanizma za doziranje, polako se izbroji do 10, nakon toga se pusti kožni nabor i izvuče se iglica. Na ovaj način se spriječavaju mogućnosti tehničke greške prilikom davanja. Recimo, insulin može ostati u iglici, ili se vrati na mjesto uboda, što može prouzrokovati povišenu vrijednost šećera u krvi”, istakli su predavači na radionicama.
 
Za dobru kontrolu dijabetesa pored terapije koju propisuje endokrinolog, veoma je bitna pravilna ishrana, tj. zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, i dobra samokontrola. To podrazumjeva redovno mjerenje šećera u krvi, ketona u mokraći i redovno mjerenje tjelesne težine.