Društvo

Novi elektronski sistem najave brodova u Luci Bar

by Ivanka Leković | 21:06:2017 | 11:54:43

Od kraja maja u Luci Bar počela je primjena elektronskog dostavljanja najava brodova i zahtjeva za privez i odvez.
 
Riječ je o Port Community sistemu, a prezentacija ovog sistema obavljena je u aprilu.
 
Ovaj dio PCS-a vezan za najavu broda i pripadajućim notifikacijama je razvijan do kraja prošle godine, a sistem omogućava razmjenu dokumentacije, koja prati proces pružanja lučkih usluga elektronskim putem.
 
PCS sistem je razvijen u skladu sa EU direktivom 2010/65 i njegovim korišćenjem povećava se efikasnost, kvalitet informacija kao i konkurentnost Bara kao destinacije.