Društvo

Jevrić: Bar uzima manje vode nego što im je potrebno

| 26:06:2017 | 12:26:35

Direktor JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Goran Jevrić je kazao da će Budva ove godine preuzeti 47 odsto veće količine vode iz regionalnog vodovodnog sistema u odnosu na prošlu godinu, dok će Bar preuzeti 58 odsto manje količine vode u odnosu na 2016.
 
“U prvom kvartalu godine preduzeli smo značajan broj aktivnosti na pripremi regionalnog vodovodnog sistema za turističku sezonu u okviru kojih su izvršeni potrebni remonti popravke određenog dijela opreme, izvršeno redovno čišćenje vodoizvorišta, sprovedene aktivnosti na implementaciji plana zaštite, te izvršeni brojni obilasci trase regionalnog vodovodonog sistema u cilju detektovanja eventualnih poteškoća u radu kako bi se iste na vrijeme otklonile”, kazao je Jevrić.
 
On je istakao da je sezona počela i bolje nego što je očekivano, ako se uzmu u obzir podaci o isporuci vode iz regionalnog vodovodnog sistema lokalnim vodovodnim preduzećima.
 
“Opštinama na Crnogorskom primorju prvog dana ljeta isporučene su mnogo veće količine vode nego istog dana 2016, odnosno, rekordne 2015. godine. Kao što je i očekivano, u preuzetim količinama vode prednjači prijestonica turizma Budva, koja je na dan 21. jun 2017. godine preuzela 206 l/s vode, što je 47 odsto više u odnosu na isti dan 2016. godine, odnosno 21 odsto  više nego istoga dana rekordne 2015. godine. Valja naglasiti da je op ština Tivat napravila najveći iskorak u preuzetim količinama vode u odnosu na prethodnu godinu, jer je na dan 21. jun 2017. preuzela 87 l/s, što čini čak 53 odsto više u odnosu na količinu preuzetu na isti dan 2016”, istakao je Jevrić.
 
On objašnjava da je razlog za ovako drastičan porast u preuzetim količinama vode i to što je Opština Tivat ove godine izvršila adekvatne analize, planski i realno sagledala stvarne potrebe za vodom sa tog područja i, u skladu sa izvršenim analizama, sklopila odgovarajući ugovor o isporuci vode. Jevrić navodi da se nada da će primjer Opštine Tivat pratiti i ostale opštine.
 
“Rekordi u isporuci vode koje naše preduzeće kontinuirano bilježi posljednjih godina, najbolje govore u prilog tvrdnji da je regionalni vodovodni sistem najznačajniji infrastrukturni projekat koji je Vlada Crne Gore realizovala nakon obnove nezavisnosti, koji je donio ogroman napredak u razvoju Crnogorskog primorja i države Crne Gore, generalno govoreći. Upravo zahvaljujući regionalnom vodovodnom sistemu, najznačajnija privredna grana u Crnoj Gori turizam, nesmetano se odvija, a benefiti koje u tom smislu ostvaruju i stanovnici Crnogorskog primorja i turisti koji ovaj predio posjećuju, zaista su nemjerljivi”, istakao je Jevrić.
 
On je poručio da je pojedine opštine moraju odgovornije da se odnose prema vodi, misleći na Opštinu Bar, koja ove godine preuzima čak 58 odsto manje vode u odnosu na prethodnu godinu, iako u toj opštini, na teritoriji više mjesnih zajednica, postoji problem nedostatka vode za piće, za čime, kako kaže Jevrić, apsolutno nema potrebe.