Društvo

Sve barske plaže imaju prvoklasnu vodu

| 27:06:2017 | 13:02:25

Na crnogorskim kupalištima morska voda je sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazala je analiza kvaliteta morske vode koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 21. do 22. juna.
 
“Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja pokazali su da je na 98 odsto kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 2 odsto kupališta bio K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju”, istakli su iz JP Morsko dobro.
 
Na svih 16 kupališta u Ulcinju , kao i na svih 12 kupališta u Baru voda je bila kvaliteta K1. U opštini Budva, na 26 kupališta voda je bila kvaliteta K1, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u opštini Tivat, i 15 kupališta u Kotoru. Analize kvaliteta morske vode na obali Herceg Novog su pokazale da je voda kvaliteta K1 na 20 kupališta, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase.
 
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.