Društvo

Sa TIKOM o crnogorskom ribarstvu

by Željko Milović | 28:06:2017 | 12:32:21

Ekspertski tim Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) boravio je protekle sedmice u radnoj posjeti Crnoj Gori, tokom koje je, zajedno sa predstavnicima naše države, sagledno stanje crnogorskog sektora ribarstva sa svim njegovim prednostima, problemima i potencijalima.
 
Glavni cilj posjete je da se prikupe svi potrebni podaci za razvoj projekta koji bi išao u pravcu revitalizacije crnogorskog sektora ribarstva. Saradnja sa TIKA-om u oblasti ribarstva predstavlja nastavak uspješne saradnje koju je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ostvarilo sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju, i u skladu je sa novom orijentacijom agencije ka projektima sa dugoročno razvojnim benefitima.
 
Ekspertski tim, koji su činili predstavnici Ministarstva poljoprivrede Turske i predstavnik TIKA za Balkan, imao je priliku da se tokom trodnevne posjete upozna sa tehnologijom uzgoja i ulova ribe u Crnoj Gori, problemima profesionalnih ribara i uzgajivača, planovima za unapređenje djelatnosti, kapacitetima i razvojnim planovima Instituta za biologiju mora, kao i strateškim razvojnim planovima Crne Gore iz oblasti ribarstva. Poseban akcenat stavljen je na revitalizaciju ribarske flote, vezova za plovila, mjesta prvog iskrcaja i prve prodaje.
 
U direktnoj komunikaciji sa predstavnicima crnogorskog Ministarstva, odnosno Direktorata za ribarstvo, zatim predstavnicima udruženja ribara i uzgajivača definisan je okvirni plan buduće saradnje dvije zemlje uz pokroviteljstvo TIKA agencije. Saradnja će se realizovati kroz bilateralne posjete stručnog, naučnog i privrednog sektora i kroz konkretnu finansijsku pomoć u skladu sa definisanim prioritetima.