Društvo

ISO sertifikati za AD Marina

| 28:06:2017 | 14:58:49

Nakon dobijanja međunarodnog sertifikata Plave zastavice za marine kao prve takve u Crnoj Gori, AD Marina Bar je dobila i sertifikate ISO 9001:2015 – QMS (Sistem upravljanja kvalitetom) i ISO 14001:2015 – EMS (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine). 

ISO sertifikate je izvršnom direktoru AD Marina Bar, dr Radovanu Orlandiću, svečano uručio direktor “TÜVRheinland Inter Cert” d.o.o. Beograd, Vladimir Todorović.    

ISO sertifikacija AD Marine Bar obavljena je kroz SUST-MARINA Projekat (“Applying and promoting the concept of sustainable development to AD Marina Ba” – “Primjena i promocija koncepta održivog razvoja u AD Marini Bar”).

Dobijeni međunarodni sertifikati predstavljaju pozitivan uticaj na razvoj AD Marine Bar I omogućavaju lokalnoj zajednici više mogućnosti za primjenu koncepta održivog razvoja u neposrednom okruženju. Dobijanje međunarodnih sertifikata za marine je, zapravo, visoka ocjena u primjeni kriterijuma i standarda upravljanja i očuvanja životne sredine, te potvrda realizacije mogućnosti za nove investicije u AD Marina Bar u bliskoj budućnosti.