Društvo

Knežević: Bar rekorder - sedam godina bez novca za NVO

by Vijesti, Radomir Petrić | 29:06:2017 | 11:20:03

U Opštini Bar juče je održana javna tribina “Finansiranje NVO iz budžeta lokalnih samouprava” koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).
 
Na ovom skupu, predstavnici civilnog sektora i lokalne samouprave Bara i Ulcinja razmijenili su stavove o tome koliko sredstva iz lokalnih budžeta omogućavaju efikasnu implementaciju projekata i doprinose održivosti NVO sektora, a bilo je priče i o kriterijumima dodjele sredstava i monitoringu realizacije projekata podržanih novcem iz opštinskih budžeta. 
 
Potpredsjednica Opštine Bar Sanela Ličina izrazila je nadu da će u ovom gradu biti ojačana saradnja lokalne samouprave i civilnog sektora “koji doživljavamo kao iskrenog partnera”. U principe saradnje uvrstila je, pored ostalog, odgovornost prema građanima i javnost rada.
 
Koordinatorka ovog projekta u CRNVO Lidija Knežević kazala je da većina opština zbog  budžetskih deficita  ne raspisuje konkurse za raspodjelu novca NVO, a ima i slučajeva da nakon potpisivanja ugovora sa NVO novac ne bude prenijet.
 
"Sredstva se NVO daju i mimo konkursa, putem odluka predsjednika opštine, što nije nelegalno, ali, nije ni transparentno.Zalažemo se da se kompletna sredstva NVO daju preko projekata, jer imamo slučaj Cetinja gdje se daje 30.000 eura NVO isključivo putem odluka, a slično je bilo i u Nikšiću, Herceg Novom, Kotoru…," rekla je Knežević.
 
“Bar je neslavni rekorder u Crnoj Gori jer od 2010. nije konkursom dijelio novac NVO. u 2015. plan je bio 20.000 eura, a u prošloj i ovoj godini po 40.000 eura”, dodala je Knežević.
 
Svoja iskustva, odnosno muke kako su privodili kraju svoje projekte bez podrške prenijeli su predstavnici barskih NVO Dr Gina Masoničić iz NVO Povjerenje, mr Miodrag Bane Banović iz NVO Info sport Bar CG i Čedo Popović iz Društva roditelja djece sa posebnim potrebama.
 

Naser Kraja iz barskog opštinskog Sekretarijata za društvene djelatnosti rekao je da u Baru postoji 267 NVO, sedam fondacija i šest stranih NVO. Ističući da se u nacrtu odluke o raspodjeli sredstava barskim NVO planira da jedan projekat može dobiti najviše deset posto od ukupne sume koja se dijeli, Kraja je dodao da će jedna NVO moći aplicirati sa najviše dva projekta.
 
“Nakon više godina krize opštinskih finansija, one su konsolidovane i može se pristupiti ovakvom konkursu. Dug prema barskim NVO od posljednjeg konkursa iz 2010. je 10.000 eura, on nije zaboravljen. Uskoro kreće i javna rasprava o nacrtu odluke o raspodjeli sredstava barskim NVO”, rekli su Kraja i njegova koleginica iz sekretarijata Ana Lekić.
 
Ova javna tribina održana je u sklopu projekta “Jače NVO, jača demokratija” koji CRNVO uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori realizuje u svim crnogorskim opštinama. Kako je kazao moderator skupa Nazif Velić iz ulcinjskog Resursnog centra, ciljevi projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz formiranje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama u opštinama Bijelo Polje, Pljevlja, Ulcinj i Herceg Novi.