Društvo

Srzentić: ViK da preuzme još vode iz Regionalnog vodovoda

by Vjera Knežević Vučićević | 30:06:2017 | 18:21:03

Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić je donio Odluku o zaštiti javnog interesa, kojom se nalaže da DOO Vodovod i kanalizacija odmah otpočne sa preuzimanjem dovoljnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda “Crnogorsko primorje”, koje će zadovoljiti potreba građana i turista u Opštini Bar.
 
U obrazloženju odluke navodi se da je ona donešena polazeći od zakonske obaveze predsjednika da usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave i javnih službi radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, kao i činjenice da je u toku turistička sezona, pa je potreba za kvalitetnim snabdijevanjem građana i turista vodom za piće povećana. U obrazloženju je objašnjeno da je tokom sušnog perioda smanjen dotok vode iz lokalnih izvora, a potreba za vodom povećana. Navedeno je i da postoji mogućnost izbijanja epidemije i da može biti ugroženo zdravlje ljudi, kao i da kroz teritoriju opštine Bar prolazi sistem Regionalnog vodovoda "Crnogorsko primorje" sa dovoljnim količinama kvalitetne vode za piće.

Odluka danas stupa na snagu.