Društvo

Šesnaest hiljada tona tereta za sedam dana

by Željko Milović | 07:07:2017 | 12:35:03

U Luci Bar je, za proteklih sedam dana, pretovarena ukupno 15.941 tona tereta. Od toga su bile 7.902 tone rasutih, 6.296 tona tečnih i 1.742 tone RO-RO i generalnih tereta.
 
Od 1. do 30. juna, u Luci Bar je, sa 13 brodova, pretovareno ukupno 62.145 tona tereta. Od toga je bilo 27.694 tone tečnih, 23.834 tone rasutih i 10.616 tona RO-RO i generalnih tereta.
 
Za šest mjeseci ove godine, u periodu od 1. januara do 30. juna, u Luci Bar je, sa 99 brodova, pretovareno ukupno 790.503 tone tereta. Od toga je bilo 625.840 tona rasutih, 118.498 tona tečnih i 46.164 tona RO-RO i generalnih tereta.