Društvo

Prihrana divljači, čišćenje bunara i planinskih staza...

| 11:07:2017 | 09:49:09

Zapošljeni u Lovstvo d.o.o. odradili su niz aktivnosti u cilju prihrane divljači u ljetnjoj sezoni i očuvanju životne sredine i zaštite od eventualnih požara.

“Tokom kontrole lovišta primjećeno je povećanje broja divljači, naročito divlje svinje, jarebice i divljeg zeca, pa je na lokalitetima Mrkojevića, Mikulića, Sutormana, Crmnice i Šestana izvršena popravka starih i montiranje novih hranilica, očišćeni su bunari i prirodna pojila. Na istim lokalitetima čišćeni su planinski putevi i staze zarasle u šiblje i makiju. Izvršni direktor Mladen Đuričić podijelio je službenicima lovočuvarske službe zadatke do otvaranja lovne sezone, uz plan dežurstva za predstojeće praznike, sa posebnim akcentom na sprečavanju situacija koje mogu da izazovu požare”, kaže se u saopštenju ovog preduzeća.