Društvo

Andrijašević glavni urednik novog naučnog časopisa

by DNEVNE NOVINE | 17:07:2017 | 11:53:32

Istoričar iz Bara Živko Andrijašević glavni je urednik novog naučnog časopisa “Montenegrin Journal for Social Science”, čiji je prvi broj izašao krajem juna, u izdanju Centra za Geopolitiku Filozofskog fakulteta UCG.
 
Kako je saopšteno iz uredništva, časopis je osnovala grupa istoričara sa Studijskog programa za istoriju, s namjerom da ponudi prostor za moderniji i inovativniji naučnoistraživački iskaz, kao i za afirmaciju novih ideja i mišljenja u društvenim naukama.
 
“Montenegrin Journal for Social Science kreiran je po modelu najuticajnijih međunarodnih časopisa iz društveno-humanističkih nauka, i predstavlja prvu publikaciju ove vrste u Crnoj Gori. Članci se objavljuju na engleskom i crnogorskom jeziku. Časopis ima međunarodni uređivački odbor, koji čine eminentni profesori iz SAD, Italije, Malezije, Njemačke, Češke i Rumunije”, navodi se u saopštenju.
 
Urednici časopisa su Adnan Prekić, Dragutin Papović i Ivan Tepavćević.
 
“Časopis izlazi dva puta godišnje, a osim štampanog izdanja, omogućen je pristup svim naučnim radovima na internet izdanju na adresi www.mjss.ac.me. U prvom broju su, pored ostalih, objavljena istraživanja o političkim stavovima crnogorske studentske populacije, posebno u vezi sa NATO, određenju katoličke crkve u Crnoj Gori prema nacionalizmu, ulozi Mletačke republike u novovjekovnoj istoriji Crne Gore, odnosu intelektualaca i vlasti u periodu socijalizma...”, dodaje se u saopštenju.