Društvo

Dva granta za barske NVO u sklopu projekta Societies

| 21:07:2017 | 22:07:36

U okviru regionalnog projekta “Societies” dodijeljeni su grantovi za šest lokalnih inicijativa organizacijama koje brinu o osobama sa invaliditetom ili osobama koje imaju problema sa mentalnim zdravljem. Na konkurs se projektnim idejama prijavilo 20 organizacija, a pojedinačna vrijednost granta je do 20.000€. Ukupni fond je 90.000€.
 
Od Barana, podržani su projekti NVO Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj – “Servis podrške slijepim licima” i  NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar – “Gajimo cvijeće, budimo srećni”. Osim njih, grantovi su dodijeljeni za NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Pravo na život Ulcinj “- Razvojem vještina do kvalitetnijeg života”, Savez slijepih Crne Gore – “Taktilnom štampom do inkluzije”,  Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac – “Invaliditet nije prepreka” i NVO Nova šansa u Herceg Novom – “Recikliramo papir i upošljavamo OSI”.

 
Podržani projekti imaju za cilj razvoj i jačanje socijalnih servisa u zajednici za osobe sa invaliditetom i osobe sa mentalnim poteškoćama, ili su iz domena radne i socijalne integracije osoba sa invaliditetom i predviđaju direktno zapošljavanje ove ciljne grupe.
 
Svečano potpisivanje ugovora sa dobitnicima grantova je organizovano u Euro Infor Centru u Podgorici. Dobitnicima grantova su se tokom svečanosti obratili i poželjeli uspješnu realizaciju projekata: Marko Đelović - kordinator projekta iz Caritasa Crne Gore, Miguel Margo Gomez - predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Slavko Vučićević iz Udruženja Paraplegičara Bar u ime partnera na projektu.

 
 
“Projekat ‘Societies - Support of csos in empowering technical skills, inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe’ (‘Pomoć organizacijama civilnog društva za sticanje tehničkih vještina, inkluzija osoba sa invaliditetom i dostizanje standarda EU u jugoistočnoj Evropi’) je finansiran od strane Evropske unije. Opšti cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije za osobe sa invaliditetom putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Projekat se realizuje u pet zemalja: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Nosilac projekta je Caritas Srbije. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila carbar@t-com.me, kao i putem telefona 069 056 672”, istakao je za Bar Info Marko Đelović.