Društvo

Zarija Franović novi direktor Luke

| 31:07:2017 | 11:56:22

U Luci Bar je danas održana sjednica Odbora direktora, na kojoj je usvojena ostavka izvršnog direktora Sloba Pajovića zbog prelaska na novu dužnost. Na istoj sjednici donijeta je odluka o imenovanju mr Zarije Franovića za Izvršnog direktora Luke Bar AD.
 
Mr Zarija Franović je donedavno obavljao dužnost sekretara opštinskog Sekretarijata za finansije.
 
Rođen je u Baru 1956. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, prvi u generaciji sa ocjenom 10. Po završetku studija i vojske radio u “Tehnohemiji” u Beogradu do 1987. godine, da bi se nakon toga vratio u Bar gdje je do kraja 1991. godine nastavio rad u istoj firmi. Poslije toga se bavio privatnim biznisom do 1996. godine.
 
Od 1997. godine radio je u JP Komunalne djelatnosti na mjestu generalnog direktora, i za vrijeme njegovog osmogodišnjeg mandata ova firma dobija niz prestižnih nagrada.
 
Politički aktivan od 1982. godine u Savezu komunista Crne Gore, a od 1991. godine član je DPS.
 
Od 1992. godine nadalje je odbornik DPS u lokalnom parlamentu Bara, a u dva mandata i poslanik u Skupštini RCG. Bio je savjetnik predsjednika Opštine i predsjednik Odbora direktora Željezničke infrastrukture.