Društvo

SO Bar: Četiri tačke usvojene, jedna odložena za kasnije

by Vjera Knežević Vučićević / Ilija Kovačević; photo: Adi Karađuzović | 10:08:2017 | 18:37:11

Odbornici lokalnog parlamenta su danas, na petom nastavku 20. sjednice SO Bar, usvojili Izvještaj o radu predsjednika Opštine dr Zorana Srzentića i organa lokalne uprave za 2016. godinu. Za izvještaj je glasalo 19 odbornika, sedam je bilo protiv.
 
Odbornik Milenko Cebalović (SNP) je tražio da se ovaj nastavak zasijedanja odloži zbog obaveza te partije oko organizacije Kongresa. “Želimo konstruktivnu raspravu i mislimo da je naš zahtjev opravdan. S tim u vezi smatramo da je organizacija Kongresa valjan razlog, jer je tako nešto ovaj dom ranije tolerisao” - kazao je Cebalović.

 

Osman Subašić (SDP) je mišljenja da je “u duhu poslovnika i pozitivne prakse” da se termin nastavka zajednički odredi. On je u obraćanju sa skupštinske govornice postavio pitanje rekategorizacije puteva Bar - Dobra Voda – Pečurice - Kamenički most i putnog pravca Bar – Sutorman - Virpazar.
 
Savo Vujošević (DEMOS) je podsjetio da je sjednica započela u vrijeme kada je v.d. sekretara za finansije bio Zarija Franović, koji je u međuvremenu prešao na novu dužnost. Vujošević je istakao da odbornici nakon te promjene nijesu u prilici da polemišu sa Franovićem i upitao od koga sada mogu dobiti pojašnjenje u vezi sa “nekim stvarima koje interesuju opoziciju”.
 
U završnoj riječi predsjednik Opštine dr Zoran Srzentić je, odgovarajući na pitanje Subašića (SDP) pojasnio proceduru donošenja akata vezano za kategorizaciju puteva.
 
“Akt o kategorizaciji donosi resorno Ministarstvo. Promjene kategorizacije državnih puteva i njihove prekategorizacije u opštinske, kao i opštinskih u državne, mogu se predlagati Ministarstvu i nadležnim organima. Naša opština je to predložila. Prostornim planom Crne Gore do 2020. godine nije prepoznata potreba za prekategorizacijom opštinskih puteva jer ne ispunjavaju tehničke uslove neopohodne za regionalni put” - pojasnio je Srzentić i ukazao da je lokalna samouprava ove godine pokrenula to pitanje i dobila izvještaj. On je iskazao stav da je “važno pitanje da se izvrši rekategorizacija ovog puta u regionalni”. Prvi čovjek Opštine podsjetio je da je on ranije bio regionalni, te da je taj status izgubio izgradnjom Jadranske magistrale.
 
“Svjedoci smo da u ovim ljetnjim mjesecima imamo problema u saobraćaju. Nastavljamo naša nastojanja da taj problem adekvatno riješimo” - kazao je Srzentić.
 
Odbornik SDP Osman Subašić je kazao da se regionalni putevi koji su u ingerenciji nadležnih državnih organa ne održavaju prema propisima i redom su u lošem stanju.
 
“Od 70-ih godina nijedan putni pravac u Crnoj Gori koji je bio lokalni, nekategorisani put, nije dobio status regionalnog puta. Takvi zahtjevi, koje je sada napisala opština, pišu se od 90-ih godina. Postojeća lokalna uprava ne razmišlja o ulaganjima u taj put, odnosno da izvrši njegovu rekonstrukciju” - kaže Subašić.
 
 
Treća tačka dnevnog reda - Program uređenja prostora za 2017. godinu - usvojena je sa 19 glasova “za” i devet “protiv”, dok je četvrta tačka - Prijedlog Odluke o uspostavljanju službenosti radi polaganja priključnog 10kV kablovskog voda na dionici od postojeće MBTS 10/04 kV “Petovića Zabio”- do trafostanice 10/04 kV “Kamenolom Možura” - usvojena jednoglasno.
 
Potom se prešlo na petu tačku - Prijedlog Odluke o prodaji katastarskih parcela broj 6105-2,6107-2,6121-4 Novi Bar. Uvodničar je bio Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, koji je istakao da je ova odluka na odboru za Statut i propise jednoglasno podržana. Ipak, na samom zasijedanju se razvila poprilična rasprava, u kojoj su učestvovali odbornik Demosa Savo Vujošević i sekretar Dabanović. Vujošević je tvrdio da u ovoj odluci postoji ne mali problem, jer kako je kazao “put se ne može prodavati, već samo dati dozvola i saglasnost da se koristi”. Na to je Dabanović kazao da niko ne prodaje put, nego je on samo u sastavu urbanističke parcele. Potom je učešće u raspravi uzela i odbornica SDP Nada Marstijepović, koja je kazala da, “ako ima zakonskih košenja”, onda smo u raskoraku i da je vrijeme da uđemo u fazu kada nećemo praviti greške.
 
Na to je resorni sekretar Dabanović ponovio da je sve predloženo u skladu sa zakonom i da ova četiri kvadratna metra puta ulaze u sastav parcele, a ne u saobraćajnicu koja služi pristupu tom objektu. Na kraju je, sa 19 glasova “za” i 9 “protiv”, i ova tačka dnevnog reda usvojena.
 

Dosta polemike izazvala je šesta tačka - Prijedlog Odluke o prodaji katastarske parcele broj 3301-2 KO Novi Bar. Takođe je uvodničar bio Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, koji je najprije predložio, a potom na njegov zahtjev nakon niza sugestija odbornika Osmana Subašića i Sava Vujoševića, ovu tačku povukao sa sjednice. Subašić je kazao da tačku treba skinuti sa dnevnog reda i tih devet kvadratnih metara puta treba riješiti na drugi način. Sa njim se složio i Savo Vujošević, ističući da će se, ako ova tačka prođe na zasijedanju, obratiti sudskim instancama, kako bi oni dali posljednju riječ.
 
Na kraju današnjeg zasijedanja, neočekivano veliku polemiku je izazvala sedma tačka - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o bratimljenju Opštine Bar (Crna Gora) i grada Barija (Italija).
 
Uvodno slovo je dao predsjednik Opštine dr Zoran Srzentić, koji je kazao da je ova odluka donijeta na sjednici Skupštine 2012. godine, ali da je gradonačelnik Barija zatražio da se u novoj odluci samo izostavi ime.
 
Potom se za riječ javio Savo Vujošević, koji je pitao zašto danas na klupama nije bilo i Sporazuma o bratimljenju, istakavši da skupštinska većina ne umije ili neće da poštuje zakonsku proceduru, dok je Nada Marstijepović pitala, podržavajući ovu Odluku, “o kakvom bratimljenju govorimo kad smo ukinuli feribot liniju Bar – Bari”. Ujedno, pitala je, zašto nema Odluke o bratimljenju Bara i San Đovanija, misleći na Crnogorce koji su “ostavili kosti” u tom mjestu, istovremeno se osvrćući i na Mojkovačku bitku, gdje smo se, kako je kazala, odužili Srbima, pa zašto ne bi i Crnogorcima.
 
Na to je predsjednik Opštine kazao da mu je ispod svakog nivoa da odgovara na ovakve konstatacije, dok je odbornik Goran Pejović kazao da nije ni mjesto, ni vrijeme, da se na takav način govori, jer, kako je kazao, takve tvrdnje povrijeđuju njegova osjećanja i da su to prejake riječi. Odbornica Branka Nikezić se začudila zašto je dio priče odbornice Marstijepović povrijedio osjećanja odbornika Pejovića, kad su događaji na Mojkovcu istorijske činjenice, istakavši da je napravljena bespotrebna diskusija oko ove tačke. Ujedno je kazala da zatvaranje linije Bar – Bari nije bila krivica ove vlasti i da se nepotrebno govori na ovakav način, kao i da prijateljstvo ova dva grada traje više od 50 godina, kada je i otvorena feribot linija.
 

Milenko Cebalović je dodao kako se potpuno slaže sa prethodnicima da je Sporazum trebao da bude sastavni dio Odluke uz uvažavanje pobratimstva, dok je Osman Subašić rekao da je protiv teških riječi i da za tako nešto nema razloga. On je uputio kritiku predsjedavajućem da su tenzije nepotrebno podginute jer se ne poštuje Poslovnik, pa poslije više od pet sati rada dolazi do zamora svih u sali, a onda se kažu i riječi koje su bespotrebne u ovom domu.
 
Na kraju je, sa 24 glasa “za” i dva “uzdržana” usvojena i ova Odluka.
 
Nakon toga, sjednica je prekinuta, a o nastavku će javnost biti obavještena poslije sjednice Kolegijuma.