Društvo

Bećović: Hidrološka godina najlošija u minuloj deceniji

by Vjera Knežević Vučićević | 14:08:2017 | 18:00:41

Iz Vodovod i kanalizacija d.o.o. upozoravaju da je količina vode izmjerena na svim izvorištima u Baru, uključujući i onu preuzetu iz sistema Regionalnog vodovoda - 462 litra u sekundi,  što je približno “gornjoj granici izdržljivosti sistema”.
 
“Iako je hidrološka situacija i dalje krajnje nepovoljna, trenutno stanje vodosnabdijevanja na teritoriji opštine Bar može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. Otežavajuća okolnost predstavljaju kvarovi koji najčešće nastaju usljed dotrajalosti vodovodne mreže u pojedinim djelovima grada” - kaže tehnički direktor Vodovoda Ibrahim Bećović.

 
On podsjeća da su ekipe Vodovoda istog dana sanirale kvar nastao 11. avgusta u Zelenom pojasu, uz magistralni put Sutomore- Bar, kada je oštećen čelični cjevovod DN 400mm. Novi problem pojavio se već narednog dana kada je u naselju Polje u blizini “Zetatransa”, na trasi na kojoj je u toku polaganje fekalnog kanalizacionog kolektora došlo do oštećenja vodovodne cijevi.
 
“To je onemogućilo redovne aktivnosti na toj značajnoj investiciji, pa su ekipe Vodovoda i ovaj kvar sanirale u toku dana. Danas smo radili na otklanjanju kvara na trasi saobraćajnice u izgradnji u naselju Ilino, gdje je uz rijeku Željeznicu došlo do oštećenja na cjevovodu PEHD 450mm i značajnog curenja vode. Ekipe ViK d.o.o. Bar odmah su počele pripremne građevinske i montažne radove sa ciljem što skorije sanacije, a montažni radovi zbog specifičnosti oštećenja i profila cjevovoda iziskuju dodatno vrijeme” - objašnjava Bećović.
 
Po njegovim riječima, snabdijevanje potrošača na području Čanja i Sutomora, gradskog jezgra Bara, Starog Bara, kao i u prvoj visinskoj zoni većeg dijela prigradskih naselja, odvija se bez problema. Situacija je drugačija u pojedinim prigradskim naseljima, pa su problemi u normalnom vodosnabdijevanju i dalje aktuelni u naseljima koja se snabdijevaju sa vodoizvorišta Sustaš i Zaljevo, gdje su restrikcije i dalje na snazi.

 
“S tim u vezi menadžment Vodovoda planira da uradi program interventnih mjera na rekonstrukciji vodovodne mreže, dajući prioritet područjima koja podliježu restrikciji - Gornje i Donje Zaljevo, Tomba, Čeluga, Polje, Bartula, Rap. U planu je da se voda sa izvorišta Kajnak i Zaljevo usmjerava isključivo u ova naselja, dok će se ostali djelovi grada snabdijevati prevashodno iz sistema Crmnice, uz preuzimanje potrebnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda. Na taj način biće riješen višegodišnji problem mještana ovog dijela opštine. Poboljšanje vodosnabdijevanja dijela donjeg Sustaša i naselja Mandarići može se očekivati nakon izgradnje vodovodne mreže prve visinske zone naselja Bjeliši - zubačkim putem prema naselju Mandarići. Kao dio mjera za poboljšanje vodosnabdijevanja dijela naselja Bjeliši uz izgradnju ovog cjevovoda, predviđeno je da se u pumpnoj stanici Ahmetov brijeg izvrši zamjena crpnih agregata sa odgovarajućom elektro-opremom i automatikom” – zaključio je tehnički direktor preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o.  Ibrahim Bećović.