Društvo

Predrag Jelušić: Udahnućemo novi život Sutomoru

by DNEVNE NOVINE | 23:08:2017 | 11:31:02

Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić kaže da je u posljednje vrijeme Sutomore veliko gradilište u kojem se intenzivno radi na poboljšanju turističkih kapaciteta i izgradnji infrastrukture.
 
Jelušić u intervjuu za Dnevne novine podsjeća da je u ovom prelijepom turističkom mjestu u posljednje vrijeme izgrađeno nekoliko novih hotela.
 
“U toku je gradnja dva veća hotela, a vlasnici starijih hotela su najavili rekonstrukciju kapaciteta. Urađeno je više infrastrukturnih saobraćajnih i vodovodno kanalizacionih objekta, a investicija koju sa ponosom ističe rukovodstvo Opštine Bar, a koja je u direktnoj korelaciji sa aktivnostima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, je novosagrađeni vodovodno-kanalizacioni sistem duž cijele plaže u Sutomoru, koji se nastavlja kroz “Golo brdo” i daleko u more, sa kojim Sutomore trajno rješava pitanje odvoda otpadnih voda i na taj način se stvaraju preduslovi za čisto more kupališta”, kaže on.
 
DN: Morsko dobro sprovodi veliki broj aktivnosti na uređenju obale i podizanju ukupne turističke ponude, a između ostalih već nekoliko puta je najavljivano uređenje nekada veoma značajnog resursa “Sutomora”. Kakav je plan i koji će projekti biti realizovani?
 
Jelušić: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa Opštinom Bar i Ministarstvom održivog razvoja i turizma, posljednjih nekoliko godina radi na realizaciji više projekata u Sutomoru. Naime, prema planu ove tri institucije su osmislile rješavanje smještaja manjih plovila, prihranjivanje i trajno rješavanje pitanja povećanja plažnih kapaciteta, izgradnju novog šetalista i trga u Sutomoru. Želim da naglasim da je inicijacija rješavanja navedenih projekta bila prisutna i od civilnog sektora, MZ Spič, te pojedinačnih inicijativa građana sa tog područja.
 
DN: Šta konkretno znači “smještaj manjih plovila” i kada se može očekivati realizacija tog projekta?
 
Jelušić: “Mala marina”, kako se već naziva ovo privezište u Sutomoru, je prema Državnoj studiji lokacije (DSL) Sutomore privezište za 57 manjih plovila dužine do 16 metara. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je obezbijedilo glavni projekat i građevinsku dozvolu i već jednom raspisalo tender za Javno privatno partnerstvo na 30 godina, ali na ovom tenderu nije bilo zainteresovanih ponuđača. Javno preduzeće će već naredni mjesec raspisati ponovni konkurs. Nadamo se da ćemo u narednom postupku uspjeti da obezbjedimo ponuđača za ovaj projekat.

 
DN: Šetalište i ljetnje terase u priobalnoj ulici su svake godine u fokusu inspekcija, što znači konkretno projekt šetalista i trga i koji je njihov sadašnji status?
 
Jelušić: Pomenuo sam već DSL Sutomore. Prema ovom državnom planskom dokumentu planirano je uređenje priobalne ulice i izgradnja trga uz more u kontakt zoni pristaništa. U prošloj godini navedene tri institucije su prema Planu investicija Opštine Bar za period 2016-2018. inicirale konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja za ova dva projekta. Nažalost, konkurs nije uspio, radi može se reći, formalnih razloga, pa je Javno preduzeće ponovo raspisalo konkurs za pribavljanje najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta šetališta i trga u Sutomoru.
 
Konačno, ove nedjelje je po okončanom tenderu Javno preduzeće dobilo ponuđača i zaključilo Ugovor sa kompanijom sa “Aehitektonski studio AIM” iz Podgorice o izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone, trga saobraćajnica i šetališta u Sutomoru u skladu sa smjernicama projektnog zadataka. Svakako, kroz aktivnosti Opštine Bar građani će imati priliku da se upoznaju sa mogućim arhitektonskim rješenjem za ovoj prostor.
 
Napomenuo sam da je bilo inicijativa za rješavanje ovog pitanja, koje su išle u pravcu što manjeg zauzimanja prostora formiranjem ljetnjih terasa, a u korist postavljanja parternog mobilijara (klupa, rasvjete, fontana, žardinjera, zasada i sl.). Naravno da se moraju ispoštovati ti postulati, ali trebalo bi i ugostiteljima obezbijediti preduslove za kvalitetnu turističku ponudu. Naime, tražićemo od partnera u ovom projektu Opštine Bar spisak svih restorana, poslastičarnica, kafića koji imaju 3 i 4 zvjezdice i imaju odobrenje za rad. Svima koji budu ispoštovali navedeni standard nastojaćemo da obezbijedimo adekvatan prostor za kvalitetno obavljanje turističke djelatnosti.
 
Plan je da se do kraja ove godine dobije Glavni projekat, a početkom sljedeće raspiše tender za izvođenje radova. No, sam rok realizacije drugog dijela projekta novog Trga u Sutomoru, može biti upitan jer nekoliko porodica u kontakt zoni budućeg trga su pokrenule sudski spor u vezi sa pravima na tom zemljištu čiji je sada katastarski titular država. Naravno da će Javno preduzeće ispoštovati sve sudske odluke donešene u ovom sporu, ali ukazujemo da će možda planirani rokovi za realizaciju zavisiti i od dinamike rješavanja ovih sporova.
 
Na kraju vjerujemo da će rješenje koje bude dato u projektu zadovoljiti potrebne stučne javnosti, a prevashodno potrebe građana Sutomora i privrednika.

 
DN: Šta se planira oko prihranjivanja plaža, i povećanja njihovih površina u Sutomoru?
 
Jelušić: Zaključili smo početkom godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra o izradi baznih studija za revitalizaciju četiri plaže na Crnogorskom primorju, od kojih je jedna ona u Sutomoru.
 
Ovaj posao podrazumijeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije četiri plaže. Sastavni dio ovih aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale na tim lokacijama, na čemu je angažovan Institut za biologiju mora iz Kotora.
 
U maju smo organizovali okrugli sto sa ciljem sakupljanja relevantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od stručne javnosti, ali i mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.
 
Na okruglom stolu koju je nedavno organizovalo Morsko dobro prezentovana je preliminarna analiza hidroloških i geoloških pretpostavki, koju je izradala kompanija “Harpha Sea”.
 
“Izradom kompletne studije, stvoriće se pretpostavke i da sutomorsko žalo ponovo postane bogatije i samim tim komfornije za sve njene posjetioce i turiste. Ovakvim sveobuhavtnim pristupom jasno je da će cjelokupnom sutomorskom obalnom području biti udahnut novi život sa sadržajima konkurentnim modernim mediteranskim destinacijama, što ovaj bogat resurs crnogorske obale prirodnom ljepotom i nameće”, objasnio je Jelušić.