Društvo

Sjednica Odbora direktora Luke Bar

| 26:08:2017 | 15:12:37

Juče je u Luci Bar održana 160. sjednica Odbora direktora Luka Bar AD.
 

Na sjednici je, između ostalog, bilo riječi o aktivnostima tokom avgusta u Luci, odnosno između dvije sjednice Odbora direktora, sa planom za naredni mjesec, te o razvojnim projektima.                                                     
 
“U vezi sa aktivnostima u Luci, u periodu između dvije sjednice, a na osnovu dostavljenog i prezentiranog materijala, konstatovan je evidentan trend pozitivnih promjena u organizaciji, planiranju i poslovanju, na čemu će se insistirati i u narednom periodu. Od mnogobrojnih, za funkcionisanje Luke značajnih, urađenih, ali i pokrenutih aktivnosti, apostrofirana je sanacija i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture zbog potreba realizacije novog posla sa lužinom početkom septembra, kao i razvojni projekti u okviru Slobodne zone i valorizacija postojećih neiskorišćenih kapaciteta i imovine, čime će se ostvariti bolji i novi promet, novi profit, nova zapošljavanja i nove vrijednosti. Usvojeni zaključci sa sjednice Odbora direktora daju osnova za utemeljeni optimizam da će Luka Bar biti nosilac razvoja ne samo Bara, vec i države Crne Gore”, stoji u saopštenju iz kabineta izvršnog direktora mr Zarije Franovića.