Društvo

Barani će plaćati manji porez na stanove

by POBJEDA | 28:08:2017 | 12:13:35

Vlada je nedavno donijela Uredbu o dopuni Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Tim Vladinim dokumentom propisano je da opština može poresku osnovicu utvrditi na osnovu prosječne tržišne cijene metra kvadratnog nepokretnosti za tri godine koje prethode godini za koju se porez utvrđuje, a koje objavljuje Monstat - Zavod za statistiku. Time je ispunjen zahtjev Opštine Bar i omogućeno da se smanji osnovica za određivanje poreza na stanove u ovoj opštini i da samim tim Barani plaćaju manji porez.
 
Barski parlament tražio je krajem aprila od Vlade da hitno izmijeni raniju uredbu, jer je na osnovu ranije uredbe, prema podacima Monstata, poresku osnovicu za ovu godinu trebalo utvrditi na osnovu prosječne prošlogodišnje cijene od 1.500 eura za kvadrat novogradnje u Baru.
 
Odbornici Skupštine opštine Bar nijesu bili zadovoljni tim podacima i metodologijom Monstata i smatrali su da bi građani ove primorske opštine plaćali znatno viši porez na stanove, jer je ta cijena bila iznad prosječnih tržišnih cijena kvadrata u ostalim crnogorskim opštinama. Barski parlamentarci smatrali su da se vrijednost starijih stanova ovako fiktivno uvećava, iako na tržištu nikako ne mogu postići tu vrijednost.
 
Vrijednost kvadratnog metra stambenog prostora u novogradnji, u barskoj opštini, je u 2015. godini iznosila 1.246 eura i predstavljala je osnovicu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za prošlu godinu, dok je u 2014. iznosila 1.076 eura.
 
Crnogorski statističari objašnjavaju da Monstat vrši obračun prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji na osnovu tržišne realizacije, odnosno broja prodatih novoizgrađenih stanova.
 
“Rezultat istraživanja nije rezultat percepcije ili procjene, već rezultat obračuna na osnovu tržišne realizacije. Prema metodologiji, u obračun prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji u obzir se uzimaju samo stanovi koji su prvi put prodati na tržištu, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor”, rekli su Pobjedi iz Monstata.
 
U Baru je u prošloj godini prosječna cijena jednog kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 1.500 eura.
 
U prvom i drugom kvartalu ove godine prosječne cijene u barskoj opštini iznosile su 1.198 eura, odnosno 1.461 euro, čime je Bar zadržao lidersku poziciju sa najvećim cijenama u Crnoj Gori, prema podacima Monstata.