Društvo

Javna rasprava Radio Bara o programskim sadržajima

| 29:08:2017 | 11:50:10

Na osnovu člana 76 a stav 3 Zakona o elektronskim medijima, JLE Radio Bar doo, počev od 29. 08. 2017, sprovodi javnu raspravu u trajanju od 45 dana, o Prijedlogu programskih obaveza za period 1. 01. 2018. - 31. 12. 2020. god.
 
Glavna javna rasprava biće održana 15. 09. u 17 sati, u prostorijama Radio Bara.
 
Prijedloge i sugestije građani mogu slati na mej: radiobar@t-com.me, a planirane programske sadržaje mogu pogledati ovdje.
 
Javna rasprava će trajati do 13. oktobra 2017. godine.