Društvo

Zasijedao Tim za upravljanje u vanrednim situacijama

| 30:08:2017 | 10:49:04

Na jutrošnjem sastanku Tima za upravljanje u vanrednim situacijama Opštine Bar, koji je održan na inicijativu predsjednika Opštine, konstatovano je da je požar u Šušanju trenutno pod kontrolom i da je novi akcenat na gašenju požara u Čanju. Situaciju je dodatno otežana zbog aktivnih požara u Crmnici i Krajini.
 
“Tokom noći sve nadležne službe bile su na terenu: Služba zaštite, Vodovod, Komunalne djelatnosti, Komunalna policija, Vatrogasna jedinica Luke Bar, ekipe Uprave policija, privatni preduzetnici - vlasnici cisterni sa područja MZ Šušanj i zajedno sa lokalnim stanovništvom i predstavnicima MZ Šušanj učinili su da se izbjegne katastrofa. Nadljudskim naporima vatra je gašena čitavu noć i situacija je stavljena pod kontrolu. Linija požara protezala se od naselja Paovići, pa sve do naselja Carevići, iznad Zubaca. Nema zapaljenih objekata, zahvaćen je maslinjak u naselju Plagare – gornji Šušanj, kao i hrastova šuma iznad Perajkovića i Carevića. U akciju gašenja požara bilo je uključeno pet vatrogasnih vozila i svi vatrogasci Službe zaštite Bar, jedno vozilo Vojske CG, dva vozila i dva vatrogasca iz Petrovca, dva vozila i četiri vatrogasca iz Podgorice, po dvije cisterne Vodovoda i Komunalnog preduzeća, cisterne privatnih preduzetnika i jedno vozilo Luke Bar.”, navodi se u saopštenju.
 
U akciju gašenja požara od jutros su se uključila dva aviona MUP-a – Direktorata za vanredne situacije, a kroz sistem zaštite i spasavanja angažovane su opštinske Službe zaštite iz Nikšića, Pljevalja, Berana, Bijelog Polja, Podgorice, Rožaja, Cetinja, Danilovgrada, Kotora i Budve. Osim toga, angažovane su i dodatne snage Vojske Crne Gore.
 
Na sastanku su donešeni sljedeći zaključci:
 
* Situacija vezano za požar u Šušanju se drži pod kontrolom i raspoložive snage se i dalje drže na liniji vatre. Intenzitet aktivnosti se usmjerava na novi požar u Čanju, gdje je akcenat dat na bezbjednost turista i lokalnog stanovništva.
* U toku noći uloženi su maksimalni napori i angažovani svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi. Sačuvani su ljudski životi i nema šteta na objektima. Vatra je zahvatila maslinjak i hrastovu šumu.
* Situacija se konstantno prati, pomoć stiže iz drugih opština Crne Gore, avioni MUP-a dejstvuju od jutra i nastaviće shodno situaciji.
* Svi nadležni opštinski subjekti su i dalje u pripravnosti i angažuju se shodno sopstvenim kapacitetima.
* Direktorat za vanredne situacije – PJ Bar i OKC 112 Bar prate situaciju, prikupljaju informacije sa terena i učestvuju u koordinaciji sa Službom zaštite Bar, kako bi aktivnost gašenja aktivnih požara bila što efikasnija.