Društvo

Postavljena pametna bova ispred hotela Kalamper

by Željko Milović | 02:09:2017 | 13:08:01

U cilju unaprijeđenja turističke informisanosti o uslovima na crnogorskim kupalištima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u saradnji sa firmom „Amplitudo“ d.o.o.  iz Podgorice ove sedmice postavilo tri „pametne bove“ – po jednu u Baru, Budvi i Kotoru.
 
„Pametne bove“ putem posebne aplikacije na web stranici Javnog preduzeća u realnom vremenu kupačima nude podatke o temperaturi mora i temperatura vazduha. Ovakve tri bove postavljene su u Budvi na kupalištu hotela „Splendid“, u Baru na kuplaištu hotela „Kalamper“ i ispod Instituta za bilogiju mora u Kotoru.
 
„Pametne bove“ se sastoje od posebnih senzora koji u realnom vremenu prate zadate parametre mora (temperatura mora i vazduha ) i putem direktne veze preko SIM kartice vrše prenos podataka do cloud servera u Crnoj Gori, a podaci su uključeni na web sajt Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u okviru aplikacije za praćenje sanitarne ispravnosti morske vode.
 
Za sada su na web stranici Javnog preduzeća dosupni podaci o temperaturi vazduha i temperaturi mora na dva dubine (metar ispod nivoa mora i dva metra ispod nivoa mora), a u narednom periodu bova će biti nadograđena i sondama za mjerenje UV indexa..
 
Projekat „pametna bova“ osmišljen je i napravljen u Crnoj Gori kroz saradnju firme „Amplitudo“ doo iz Podgorice, BIO ICT instituta i Elektrotehničkog fakulteta iz Podgorice.