Društvo

Barska plovidba u dobitku oko 2,5 miliona eura

| 04:09:2017 | 12:00:48

“Barska plovidba” završila je drugi kvartal sa neto dobitkom od 2,47 miliona eura, što je oko četiri puta više nego u istom periodu lani.
 
Poslovni prihodi kompanije su na kraju juna smanjeni skoro dva puta u odnosu na uporedni period i iznosili su 2,75 miliona eura, dok su rashodi pali za skoro trećinu na 3,03 miliona. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 1,1 milion, amortizacije i rezervisanja 752,4 hiljade, a materijala 268,9 hiljada. Ostali poslovni rashodi iznosili su 909,6 hiljada eura.
 
Ukupna aktiva kompanije na kraju juna iznosila je 43,76 miliona i smanjena je 3,1 odsto u odnosu na uporedni period. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 40,8 miliona, a kratkoročna oko 818,6 hiljada. Odložene poreske obaveze iznose 1,38 miliona eura.