Društvo

Struju dobili Luka Bar, PoA, Voli, Sidro, Laković...

by Ivanka Leković | 04:09:2017 | 20:29:10

Struju od popodnevnih sati ponovo imaju Luka Bar, hotel “Sidro”, “Port of Adria”, megamarket “Voli”, “Laković”, “2. decembar”, Carina, nema je jedino još Putnički terminal.

“Biće potrebno ulaganje od strane oba koncesionara na glavnoj trafostanici 35/10, odnosno od strane Lučke uprave, kao organa uprave i nadzora nad tim objektima” - kazao je izvršni direktor AD Luka Bar, Zarija Franović.

“AD Luka Bar vrši kontrolu svih svojih 10 trafostanica, koje se snabdijevaju sa trafostanice koja je u zoni drugog akcionarskog društva. Prioritet je obezbjeđenje i priprema stabilnog snabdijevanja električnom energijom za nove brodove i terete” - kaže Franović.

On pojašnjava da se ovo radi na osnovu naloga glavnog energetskog inspektora, dobijenog u ranijem periodu.


“Ti objekti nisu u dobrom stanju, pa će biti još dosta posla u zoni AD Luka Bar - kontrola svih napojnih kablova i mreže. Radi se sa mjernim kolima CEDIS-a, CGES-a i firme ‘Eminent’ iz Podgorice. Riječ je o  specijalnim vozilima sa mjernim instrumentima za pronalaženje slabih mjesta na mreži. Nekoliko je već pronađeno i sanirano, a posao će biti nastavljen dok elektromreža ne bude stabilan energetski system AD Luka Bar”, kaže on.

Franović dodaje da se za ovo izdvajaju značajna sredstva, a briga o elektromreži je prioritet i u narednom periodu: “Urađen je projektni zadatak, određena dinamika poslova i zadužen glavni energetski inženjer za elektroprenosni sistem AD Luka Bar, Dejan Novović. Formirana je i ekipa koja će raditi na sanaciji vodovodnog sistema. Na čelu te ekipe je diplomirani arhitekta Branko Nestorović”.

U AD Luka Bar radi se na sanaciji saobraćajne infrastrukture. Već je sanirano 1028 metara kolosjeka “da bismo mogli da poslije 15 godina primimo novi teret - sedam hiljada tona lužine za KAP” - najavio je Franović.

On je dodao da će se sanirati kompletna saobraćajna infrastruktura, naročito poslije izvođenja sanacije kanalizacionog kolektora u zoni luke, koji radi Opština Bar. Biće, kaže Franović, sanirane i asfaltirane alternativne saobraćanice. Uz to, vrše se pripreme da silos, poslije skoro dvije godine čekanja, primi prvi teret žitarica. Franović očekuje, uz pomoć Vlade Crne Gore, pokretanje novih investicija u Luci Bar -izgradnju novog silosa i mlina, što bi direktno “dovelo do zapošljenja još sto radnika, a posredno još toliko, uz angažovanje lokalne operative. “

On je kazao da će Putnički terminal dobiti struju kada se obave potrebna ispitivanja i poprave oštećenja, kako ne bi bila ugrožena stabilnost ostalih djelova Luke.