Društvo

Biljana Vukmanović novi direktor OŠ Jugoslavija

by Darija Marđokić | 07:09:2017 | 12:23:38

Novi vršilac dužnosti direktora OŠ “Jugoslavija” je Biljana Vukmanović. Ona je za Bar Info kazala da su sve pripreme, neophodne za početak školske godine blagovremeno obavljene. Okrečene su školske prostorije, izvršena je deratizacija, nabavljen neophodan didaktički materijal. Nastavnicima je omogućeno da u knjižari Zavoda za izdavanje udžbenika trebuju neophodne priručnike i udžbenike, koje će finansijski obezbijediti škola.
 
Vukmanović je istakla da će u narednom periodu akcenat staviti na osavremenjivanje prostora u kojem djeca provode svoj nastavni dan.
 
“Važno je uložiti dodatni napor da se obezbijedi ambijent koji će biti podsticajan kako za učenike, tako i za nastavnike, kroz pribavljanje savremenih nastavnih sredstava, adekvatnog školskog namještaja. To će oplemeniti kabinete u kojima djeca borave i na taj način stvoriti prvi preduslov za interaktivni odnos na relaciji učenik - nastavnik. Na samom smo početku i rano je govoriti o konkretnim projektima i koracima”, objasnila je Vukmanović.
 
Ovih dana školi predstoje posjete eventualnih donatora, čiji će se ishod, kako je kazala Vukmanović, znati u toku mjeseca.

 
“Škola mora da napreduje u skladu sa savremenim tokovima koje nosi današnjica, jer učenik više nije samo učenik već prvenstveno istraživač i sagovornik - to je naša stvarnost, to je zamisao reforme. Mi smo ti koji treba da iznađemo prava rješenja, kao odgovor na nove izazove. Stoga učenici i kolektiv naše škole, zaslužuju da borave u ambijentu koji će biti dodatni motiv za njihov rad. Želimo kvalitetnu nastavu, sa trajnim i primjenjivim znanjima, u kvalitetnom prostoru, i ono što u svoje ime u ovom trenutku mogu da kažem jeste da ću dati sve od sebe da u bliskoj budućnosti tako i bude. Pored toga, škola će nastojati da poboljša saradnju sa lokalnom zajednicom u vidu konkretnih projekata čiji će nosioci biti naši učenici, kao i da otvori nove mogućnosti saradnje sa roditeljima”, istakla je Vukmanović.
 
Osnovna škola „Jugoslavija“ na početku školske 2017/2018. godine broji 1182 učenika, raspoređenih u 46 odjeljenja, od čega je 1177 u matičnoj školi i pet učenika u područnoj jedinici u Zupcima. Upisana su 132 učenika prvog razreda, koji su raspoređeni u pet odjeljenja. Za prvake čija su oba roditelja zaposlena obezbijeđen je jutarnji i produženi boravak. Prema postojećim podacima, škola „Jugoslavija“ i ove godine broji najveći broj učenika u našoj opštini. Nastava se odvija u dvije smjene i međusmjeni.
 
Od četvrtog septembra sa radom je počela i školska kuhinja, čiji je zakupac DOO „Cezar company“ - Bar, koja svake godine za učenike čiji su roditelji korisnici socijalnog primanja obezbjeđuje besplatnu užinu.