Društvo

Počinje projekat Servis podrške slijepim licima

by Darija Marđokić | 08:09:2017 | 11:17:27

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj realizuje projekat „Servis podrške slijepim licima“ koji finansira Caritas Crne Gore. Projekat koji se finansira je dio projekta „Societes“, finansiran od strane Evropske unije.
 
Projekat je podržan u iznosu od 16.905 eura i realizovaće se narednih 16 mjeseci. Sa članovima Organizacije slijepih održan je i sastanak na kojem su se upoznali sa ovim projektom. Predsjednik ovog udruženja Veselin Joketić istakao je da Organizacija slijepih već dugi niz godina nastoji da uspostavi servis personalne asistencije za članove.
 
„Radimo to povremeno, međutim, želimo da ovaj servis postane trajan, jer naši članovi imaju potrebe za personalnom asistencijom. U okviru ovog projekta ćemo za 10 naših članova, moguće i više njih, obezbijediti servis podrške za one koji žive sami ili sa supružnikom koji je takođe lošeg zdravstvenog stanja. U okviru ovog projekta, u oktobru će biti održan dvodnevni seminar za članove, njihove asistente, ali i personalne asistente koji će od prvog novembra u trajanju od 12 mjeseci biti zaposleni u našoj organizaciji. Biće zaposlena dva personalna asistenta koji na spomenutom seminaru budu pokazali najveće znanje i najveće vještine u komunikaciji i podršci slijepim licima“, kazao je Joketić.
 
Zadaci personalnih asistenata su da obilaze članove, pomognu im prilikom čitanja dnevne i periodične štampe, zatim pomoć pri nabavci osnovnih životnih namirnica, plaćanju komunalija i ostalih računa...
 
„Naravno, pod ovim se ne podrazumijeva onaj vid gerontodomaćica, jer je to nešto drugo, ovo je personalna asistencija. Za one članove koji su malo pokretniji i koji mogu sami, uz pomoć asistenta doći u naše prostorije, asistenti će im takođe biti na usluzi - da tim članovima pomognemo u raznim edukacijama, opismenjavanju na Brajevom pismu i štampaču, učenje stranih jezika, učenje rada na računaru. Naravno, biće tu i društvene aktivnosti kao što je igranje domina, šaha, pikada, gledanje adaptiranih filmova i svega onog drugog što nedostaje našim članovima“, pojasnio je Joketić.
 
On se zahvalio Caritasu na finansijskoj podršci koji će u narednom periodu obezbijediti „Servis podrške slijepim licima“. „Nadamo se da ćemo u narednom periodu i trajno riješiti ovaj servis. Naravno, očekujemo da to ipak riješi država Crna Gora u okviru određenih ministarstava i institucija, jer to je i najbolji način rješavanja ovog problema. Sve dok ne dođe do te trajne realizacije mi smo primorani da ovaj servis realizujemo putem projekata“, zaključio je Joketić.
 
Realizacija projekta „Servis podrške slijepim licima“ je otpočela prvog avgusta i realizovaće se u narednih 16 mjeseci.