Društvo

Pred Specijalnim tužiocem informacije o dinamitašenju

by Igor Perić, POBJEDA | 18:09:2017 | 10:46:57

Savjet za građansku kontrolu rada policije podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv osoba za koje postoje saznanja da godinama eksplozivom izlovljavaju ribu na moru, a za koje se sumnja da imaju logistiku i “leđa“ čak i na nekom od nivoa policijskih struktura u državi, piše Pobjeda.
 
“Krivična prijava zasnovana je na iscrpnim informacijama i saznanjima prikupljenih od građana i aktivista civilnog društva iz nekoliko primorskih opština. Sadrži detaljan opis aktivnosti dinamitaša, a zavedena je kao povjerljiv dokument. Predata je specijalnom tužiocu 4. jula, a o njoj su istog dana upoznati direktor Uprave policije i predsjednik Vlade”, potvrđeno je Pobjedi u Savjetu za građansku kontrolu rada policije.
 
O dokumentu u kojem je sabran niz potencijalno korisnih informacija Savjet je upoznao glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ocjenjujući da on možda može naložiti preduzimanje odgovorajućih radnji iz domena nadležnosti glavnog specijalnog tužioca.
 
Savjet za građansku kontrolu rada policije je pozvao direktora Uprave policije da se sa informacijama iz dokumenta, koje su Savjetu dostavili građani primorskih opština, postupa krajnje profesionalno, povjerljivo i obazrivo.
 
“Ne samo zbog odnosa prema Savjetu i bezbjednosti njegovih članova već i zbog kredibiliteta Vlade Crne Gore koja je ovoj problematici posvetila prioritetnu pažnju, posebno zadužujući Ministarstvo unutrašnjih poslova za čitav niz aktivnosti. Savjet će na ovaj način i testirati odgovornost i kapacitete policije i posebno pratiti profesionalan i zaštitnički odnos prema saznanjima koje sa vrhom Uprave policije dijele tijela poput Savjeta za građansku kontrolu rada policije”, saopšteno je Pobjedi u tom kontrolnom tijelu rada policije.
 
Iz Savjeta je rečeno da je premijer Duško Marković upoznat o obavještenju koje je poslato prema direktoru Uprave policije i glavnom specijalnom tužiocu, kako bi kao premijer osigurao da se na bilo koji način ne ugrozi integritet i bezbjednost članova Savjeta.
 
Procesuiranje podataka dio je aktivnosti Savjeta koji aktivno prati primjenu policijskih ovlašćenja povodom veoma prisutne problematike krivolova odnosno izlova ribe u primorskim opštinama nedozvoljenim eksplozivnim sredstvima.
 
Savjet je ocijenio zabrinjavajućim što građani u mnogim slučajevima neposredno ne prijavljuju i ne kontaktiraju policiju, jer se kvalitetan rad policije jedino može bazirati na komunikaciji i saradnji sa lokalnom zajednicom.
 
“Nažalost, građani sa kojima smo razgovarali tvrde da nemaju povjerenja da to direktno učine, sumnjajući da neće biti zaštićeni i da će se zbog neprofesionalnosti policije suočiti sa problemima i konfliktima od osoba koje se bave protivzakonitim radnjama. Desetak građana je ukazalo na vrlo jasnu povezanost određenih policijskih struktura sa ovim osobama, posebno podvlačeći činjenicu da takav izlov ribe policija toleriše godinama”, upozoravaju iz Savjeta.
 
Kako se ističe, u Savjetu vjeruju da prikupljeni podaci operativno mogu biti korisni za dalje preduzimanje službenih radnji i konkretnije rezultate policije.

 
“Takvi rezultati evidentno nedostaju, na što je i ukazano na junskoj sjednici Savjeta kroz usvajanje zaključka, ocjena i preporuka nakon kojih je i došlo da određenih vidljivijih napora policije i konkretnijih rezultata”, ističu oni.
 
Borba protiv krivolova na moru, naročito dinamitašenja, koja je u Crnoj Gori proteklih mjeseci poprimila srazmjere pokreta, rezultat je spontane akcije ribolovaca, građana i civilnog sektora na koju je odreagovala i država.
 
Formirano je i međuresorno radno tijelo koje čine predstavnici više ministarstava, inspekcija, naučnih tijela, a ojačano je predstavnicima formalnih i neformalnih udruženja građana i ribolovaca.
 
Radna grupa treba da se pozabavi ovim problemom koji godinama unazađuje riblji fond a Crnu Goru markira kao crnu tačku na Jadranu.
 
Ono što su svi znali, a institucije nemoćno posmatrale, prelilo je čašu nakon međunarodnog ronilačkog kupa u Budvi kada je na dan takmičenja među ronioce uletio dinamit.
 
Uslijedilo je okupljanje građana, ribolovaca i ronilaca pod geslom “Stop krivolovu”, koje je uvezalo Savez za ribolov na moru i klubove pod isto geslo, odnosno zajednički memorandum.
 
To nije spriječilo dinamitaše da rade tokom cijelog ljeta.
 
Na terenu, u Baru je konkretno pokazano kako se može uticati na problem gdje je policija ušla u trag i na djelu uhapsila nekoliko okorjelih dinamitaša.
 
Ostali gradovi, naročito Budva, kao i Kotor, kome pripadaju dinamitaška uporišta u Grblju, odnosno Zagori i Zukovici, i dalje su poligon na kojem dinamitaši i ostali krivolovci testiraju spremnost države.

Poseban problem je uništavanje pučinskih grebena, dubinskih brakova i brodskih olupina ogromnim količinama eksploziva tokom portage za zubacima, krnjama i gofovima.
 
Akter i dalje ostaju van dometa pravde iako njihova imena, makar neformalno, zna cijelo primorje, pa i nadležni.