Društvo

Infrastruktura u MZ Bar IV i V prioritet

by Vjera Knežević Vučićević | 02:10:2017 | 15:20:00

Završetak radova na infrastrukturnom uređenju MZ Bar IV i V su prioritet u narednom periodu - ukazali su mještani na sastanku organizovanom sa predstavnicima Radne grupe koju je formirala Opština Bar.
 
Na drugoj strani, predstavnici Radne grupe su predočili potrebu usklađivanja svih aktivnosti kako na nivou opštine, tako i mjesnih zajednica, sa Programom za uređenje prostora opštine Bar za 2017. godinu, koji je Skupština Opštine usvojila 10. avgusta.
 
Svi učesnici sastanka složili su se da je posebno urgentno asfaltiranje i puštanje u rad kanalizacione mreže u ulici Stara pruga, kao i ulice u naselju Rena. Kanalizaciona mreža u ulici Stara pruga je početkom septembra puštena u probni rad i očekuje se skori završetak tih radova. Vrijednost ove investicije je oko 380.650 eura za kanalizacionu mrežu i oko 103.000 eura za asfaltiranje ulice pored pruge.

 
Takođe, za asfaltiranje ulice u naselju Rena u dužini od 200m opredijeljeno je oko 10.700 eura, a predviđena su i sredstva za rješavanje problema regulacije kanala Rena. Sve planirane aktivnosti u MZ Bar IV finansiraće se po prioritetima, a planirano je da se sukcesivno ulaže po 100.000 eura godišnje do 2019. godine. Većina projekata izvodi se kroz zajedničko djelovanje opštine Bar, d.o.o. Komunalne djelatnosti i d.o.o. Vodovod i kanalizacija.
 
Što se tiče MZ Bar V, do sada je u asfaltiranje i saniranje putnih pravaca u ovoj MZ uloženo oko 168.880 eura, a za naredni period se planira ulaganje novčanih sredstava od oko 137.000 eura.
 
Mještani ovih mjesnih zajednica su podvukli da je potrebno što prije organizovati sastanak Radne grupe u proširenom sastavu sa predsjednikom Opštine Bar i sekretarima resornih sekretarijata, kako bi se dogovorila dinamika preostalih radova.