Društvo

U Baru morska voda prve klase

| 04:10:2017 | 10:05:32

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu 27. i 28. septembra pokazali su da je na 98% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 2,0% kupališta bio K2 klase. U Baru je voda na svih 12 lokacija prve klase.
 
Odličan kvalitet vode K1 klase bio je na svim kupalištima u opštinama, Ulcinj na njih 16, u Baru na svih 12, u Budvi na 27 i u opštini Tivat na svih 9. U opštini Kotor, od ukupno 15 kupališta, na njih 14 voda je bila K1 klase, dok je samo na jednom kupalištu voda bila kvaliteta K2. Slična situacija je bila i u opštini Herceg Novi, gdje je od ukupno 21 kupališta voda, na njih 20 voda je bila K1 klase, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase.
 
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.
 
U okviru pomenute aplikacije  na sajtu Javnog preduzeća, zahvaljujući „pametnoj bovi“ mogu se provjeriti i trenutna temperatura vazduha i temeperatura mora na jedan, odnosno dva metra dubine. Dostupne lokacije su kupalište hotela „Splendid“ u Budvi, hotela „Kalamper“ u Baru i kupalište ispred Instituta za biologiju mora u Kotoru.