Društvo

Vodovod bilježi rast ostvarenih prihoda

| 05:10:2017 | 09:47:08

“Rezultati poslovanja na kraju trećeg kvartala tekuće godine, ukazuju da Doo Vodovod i kanalizacija bilježi pozitivno poslovanje, koje je karakteristično i za prethodne poslovne godine. Rezultati poslovanja posmatrani kroz fakturisanje potrošene količine vode pokazuju da se planske projekcije u potpunosti ostvaruju”, kazala je za Bar Info pomoćnica finansijskog direktora Milena Đonović.
 
Ukupno ostvareni prihodi za devet mjeseci su u odnosu na prošlu poslovnu godinu veći za 11,73%.
 
Prihod od osnovne djelatnosti koji u ukupnim prihodima učestvuje sa 87,57% bilježi rast od 10,06% u odnosu na 2016. godinu.
 
“Takođe evidentno je i povećanje prihoda od ostalih usluga za 42,79%, a razlog tome su u najvećoj mjeri naplaćene naknade od potrošača koji su bili bespravno spojeni na distributivni sistem. Iz navedenog se može zaključiti da je Vodovod istrajan u namjeri da nelegalne korisnike legalizuje ili potpuno isključi sa mreže i sankcioniše u skladu sa zakonom“, rekla je Đonović.
 
Ukupni rashodi u odnosu na isti period prošle godine bilježe rast od 18,13%. Osnovni razlog povećanja rashoda se odnosi na trošak po osnovu preuzimanja vode iz sistema Regionalnog vodovoda i to za 40,19% i na troškove električne energije 28,73%.
 
“U ljetnjim mjesecima, koji su ove godine zapamćeni po izuzetno nepovoljnih hidrološkim uslovima, što je dovelo do opadanja izdašnosti izvorišta, Vodovod Bar je ulagao izuzetne napore kako bi sistem vodosnadbijevanja ostao stabilan. U prilog tome idu i činjenice da je za tri mjeseca (jul, avgust i septembar) preuzeto 645.886 m³, što je u odnosu na ugovorene količine više za 15,34%, a u odnosu na 2016, više za 35,12% (167.886 m³). Za mjesec jul preuzeto je 238.249m³, što je u odnosu na ugovorenu količinu više za 18,53% i za 27,07% više u odnosu na 2016. godinu. U avgustu je preuzeto 286.157m³, za 52,62% više nego u 2016 godinu, a u odnosu na ugovorenu količinu više za 12,22%. U septembru je preuzeto 121.480m³ ili 16,81% više od ugovorene količine, a za 17,94% više u odnosu na preuzete količine 2016.godine”, objasnila je ona.
 
Trošak po osnovu preuzimanja vode iz sistema regionalnog vodovoda za analizirana tri mjeseca iznosi 359.371€ i u odnosu na trošak iz istog perioda prošle godine bilježi rast od 86,59%. Na kraju trećeg kvartala ispunjeno je 97,47% ugovora sa JP Regionalni vodovod.
 
Za devet mjeseci tekuće godine fakturisano je za 11,67% više utrošene vode u odnosu na isti period prošle godine. Kod potrošača iz kategorije domaćinstva taj rast je na nivou od 12,37%, a kod privrede 9,21%. Kako su nam rekli iz Vodovoda, i pored evidentnih problema u naplati potraživanja, zbog slabe platežne moći potrošača i poremećenih prioriteta u izmirivanju obaveza, Vodovod je naplatio za 6,84% više u odnosu na 2016.godinu. Stepen naplate potraživanja je na nivou od 89%.
 
“Kroz analizu finansijskih indikatora, takođe, se može potvrditi pozitivno poslovanje društva. Koeficijenti ekonomičnosti ukazuju da su svi rashodi pokriveni ostvarenim prihodima, kao i da je Vodovod ostvario dovoljno finansijskih sredstava za pokriće finansijskih rashoda. Analiza pokazatelja likvidnosti ukazuje na to da društvo u u nijednom segmentu poslovanja nije bilo likvidno ugroženo. Indikatori koji se odnose na kvalitet pružanja usluga Vodovoda su takođe na zadovoljavajućem nivou. Indikator koje se odnosi na žalbe od strane korisnika naših usluga je u stalnom padu, iz čega se može zaključiti da Vodovod konstatno radi na poboljašanju pružanja svojih usluga.
 
Definisanom strategijom kroz racionalizaciju troškova, povećanjem produktivnosti i efikasnosti, kao i adekvatnim organizacionim odlukama Vodovod održava stabilne finansije i pozitivan trend poslovanja. Cilj menadžmenta je svakako ostvarenje dobiti i akumuliranje sredstva na računu, ali i efikasno održavanje distributivne mreže, podrška razvoju investicija, razvoj komunalne infrastrukture, a sve u cilju što većeg nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga”, zaključila je Đonović.