Društvo

AD Marina Bar na Međunarodnoj konferenciji MHCL 2017

| 10:10:2017 | 11:37:00

U Beogradu je od 4. do 6.oktobra održana XXII Međunarodna konferencija MHCL 2017 (Material Handling, Constructions and Logistics), koja se tradicionalno održava svake druge godine na Tehnološkom univerzitetu u Beču i Mašinkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 
Kao i ranijih godina, na ovoj međunarodnoj konferenciji se održava sekcija “Maritime and Port Logisitics”, ove godine posvećena realizaciji projekta “Primjena i promocija koncepta održivog razvoja u AD Marina Bar”, s posebnim osvrtom na AD Marinu Bar i dostignute rezultate kroz ovaj projekat u prethodnom periodu.

 
Članovi projektnog tima SUST-MARINA, prof. dr Branislav Dragović i prof.dr Stratos Papadimitriou sa Univerziteta u Pireju, zajedno sa izvršnim direktorom AD Marina Bar, dr Radovanom Orlandićem i specijalnim gostima ove sesije, prof. dr Nikitom Nikitakosom sa Univerziteta Egean sa Hiosa i dr Thalisom Zisom (Technical University of Denmark) iz Kopenhagena, dodatno su sa teorijskog i primijenjenog aspekta objasnili dostignute rezultate u procesu sertifikacije AD Marine Bar.
 
“Pored više prisutnih profesora iz čitavog svijeta, u glavnoj konferencijskoj sali ovoj sesiji i posebno prezentaciji AD Marine Bar prisustvovali su i dva kopredsjedavajuća ove značajne međunarodne konferencije. Predstavljanje Marine Bar, kroz koncept održivog razvoja, propraćeno je s velikim interesovanjem, jer nautički turizam danas predstavlja veoma interesantnu, rastuću privrednu granu i vrlo perspektivan oblik savremene turističke ponude”, kaže se u saopštenju AD Marina.