Društvo

VIDEO: Prvi Investicioni forum Luke Bar

by Vesna Šoškić; snimatelj Ivo Gojnić; montaža Senad Sukalić | 10:10:2017 | 17:23:49

“Iskorišćenost kapaciteta Luke Bar je trenutno na vrlo niskom nivou. Cilj menadžmenta je da svi objekti i potencijali maksimalno budu stavljeni u funkciju, a među prioritetima su valorizacija hladnjače, silosa, Slobodne zone, proširenje obale na Putničkom terminalu za prijem kruzer brodova...” - kazao je na Prvom Investicionom forumu koji je organizovala Luka Bar AD, izvršni direktor Zarija Franović.
 
“Luka Bar je generator razvoja ne samo Bara, već i Crne Gore. Zato je važno da svi njeni potencijali, koji su ogromni, budu u potpunosti iskorišteni”, kazao je izvršni direktor kompanije Zarija Franović koji je istakao da bi profit, samo od hladnjače, iduće godine mogao da bude milion eura, a sada je svega 100.000.

 
“Za nas ne postoje veliki i mali poslovi, veliki i mali partneri. Cilj nam je da što kvalitetnije radimo, proširimo poslovanje, pokrenemo neke investicije o kojima dugo pričamo. Moje ambicije i cilj su da valorizujemo svaki pedalj Luke Bar, jer smatram da imamo puno potencijala, pa tek onda da idemo dalje, mislim da je to pravi put. Silosi ne rade već duže vrijeme. U pregovorima smo sa kompanijama iz Italije i Turske za valorizaciju kapaciteta silosa, koji na godišnjem nivou ima mogućnost pretovara 200.000 tona  i ne samo to, već planiramo i gradnju novog silosa sa mlinom, za šta već postoji interesovanje određenih inostranih, ali i kompanija iz regiona. Već imamo urađen projekat proširenja obale za razvoj kruzing turizma, što ćemo pokušati da realizujemo kroz IPA fondove ili neku kreditnu liniju”, kazao je za Radio Bar i Bar Info nakon Foruma Franović.

 
Na pitanje o funkcionisanju Slobodne zone on je odgovorio da “ni Slobodna zona ne funkcioniše, iako imamo Zakon  i pozitivnu regulativu, kao i niz olakšica i pogodnosti, kada su u pitanju PDV, porezi, carinske olakšice. Prioritet je da prostor koji obuhvata površinu od 30.000 m2 bude iskorišten za gradnju novih proizvodnih i distributivnih kapaciteta, što bi sve doprinijelo otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju mladih ljudi”, istakao je Franović.
 
Luka, osim prostora za pretovar i skladištenje rasutih, tečnih, RO-RO i generalnih tereta, posjeduje i rezervoare za bazna ulja, van Slobodne zone  - hotel “Sidro”, poslovni objekat u neposrednoj blizini dva mega marketa – “Voli” i “Laković”, sušaru na Sutormanu, objekte Ekonomije - svinjac, klanicu, sušaru za meso i magacin, a planirana je i izgradnja terminala za tečne terete u uvali Bigovica, sanacija brda Volujica ... - prezentirali su na današnjem Forumu referent za istraživanje tržišta Sanja Martinić i Ljubo Đukanović rukovodilac Službe marketinga.

 
Neke od učesnika skupa (Slavoljuba Vukašinovića, Mihaila Vukića, Bogdana Ljuticu, Voja Banovića, Miša Ostojića, Mila Paunovića, Branislava Zenovića...) zanimalo je koliko proizvođača sada koristi Slobodnu zonu, zašto je prostor Luke ograđen na gatu 2 od strane “Port of Adrie”, jer, kako je navedeno, "bez obzira ko je koncesionar, ne može da pregradi ono što pripada državnoj infrastrukturi, što sa brodovima Vojske, u slučaju razvoja kruzing turizma”. Vojo Banović je pitao i zašto se u Luci ne obrađuju generalni tereti i ne tankuje gorivo.
 
 Mišo Ostojić, vlasnik kompanije OSC i Milo Paunović iz “Barske plovidbe” pohvalili su pozitivne korake  i nastojanja novog izvršnog direktora. Paunović je naglasio da je najava proširenja Gata 5 za kruzing turizam od izuzetnog značaja, ne samo za Bar već i Crnu Goru. Na pitanja su odgovarali izvršni direktor Luke Zarija Franović i direktor sektora “Razvoj” Deda Đelović.

 

Franović je ponovio da je cilj Foruma upravo da razriješi sve ove dileme i doprinese otklanjanju ovih i svih drugih biznis barijera, stavljanje u funkciju svih lučkih kapaciteta, veći profit i otvaranje novih radnih mjesta.
 
Slične Investicione Forume Luka Bar organizovaće u Podgorici, Beogradu i drugim gradovima regiona.