Društvo

Građanima Sutomora predstavljeni novi projekti

| 11:10:2017 | 11:17:57

Na sastanku održanom u hotelu „Sato“ u Sutomoru organizovanom na temu „Realizacija investicija iz Akcionog plana 2016- 2020. godine članovi svih političkih partija, predstavnici izvršne vlasti opštine Bar, članovi Mjesne zajednice Sutomore, predstavnici NVO „Za novo i ljepše Sutomore“, kao i privrednici, hotelijeri i građani Sutomora i Čanja razgovarali su investicijama koje su u proteklom periodu realizovane na području ove Mjesne zajednice, a čija je ukupna vrijednost preko četiri miliona eura.
 
Bilo je riječi o podvožnjaku u naselju Rutke vrijednosti milion eura, pumpnoj stanici Botun vrijednosti od 840.000 eura, izgradnji podmorskog ispusta vrijednosti 957.000 eura, glavnom projektu sekundarnih kanalizacionih kolektora u sjeveroistočnom dijelu Sutomora vrijednosti od 307.500 eura, glavnom projektu obalnog kolektora na šetalištu u vrijednosti od 920.500 eura, glavnom projektu sekundarne mreže na šetalištu vrijednosti 79.000 eura, izgradnji kanalizacionog kolektora u naselju Čanj vrijednosti od 78.600 eura.
 
Razgovarano je i o značaju i dinamici kojom se odvijaju projekti čija je realizacija u toku. U centralnom dijelu Sutomora trenutno se radi glavni projekat sekundarnih kanalizacionih kolektora u vrijednosti od 520.000 eura. Raspisan je tender za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice preko pijace u Sutomoru čija je vrijednost 84.000 eura. U toku je izrada studije za revitalizaciju plaže, kojom će biti utvrđen uzrok erozije, nakon čega će se pristupiti izradi projekta u cilju rješavanja ovog problema.

 
Osim investicija koje predviđaju sanaciju, adaptaciju i saniranje lokalnih puteva po prioritetima Mjesne zajednice, za čiju su realizaciju budžetom opštine Bar opredijeljena sredstva u vrijednosti do 100.000 eura, u narednom periodu u ovom turističkom mjestu se očekuje i realizacija velikih investicionih projekata kao što su uređenje šetališta, izgradnja trga i izgradnja marine. Projektom je predviđeno da se izgradnja trga vrši u fazama, a rok za realizaciju prve faze je početak naredne turističke sezone. Ukupna vrijednost izgradnje marine je 3.600.000 eura, a nosioci zaduženja su opština Bar, JP „Morsko dobro“ i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Na sastanku je bilo riječi i o tvrđavi Tabija u čiju valorizaciju je do sada uloženo preko 60.000 eura.
 
Ovom prilikom, predsjednik opštine Bar dr Zoran Srzentić je pozvao građane Sutomora i Čanja da za Kapitalni budžet opštine Bar, koji se planira za 2018. godinu, kandiduju projekte od ključnog značaja.
 
Predsjednica OO DPS Bar i odbornica u SO Bar Branka Nikezić, govorila je o projektima koji se realizuju u sklopu Akcionog plana za realizaciju investicija 2016.-2020. godine, a koji su navedeni kao proioriteti te Mjesne zajednice.