Društvo

U Budvi zasijedanje Generalne komisije za ribarstvo Mediterana

| 16:10:2017 | 15:15:32

Generalna komisija za ribarstvo Mediterana (GFCM) koja djeluje u okviru UN FAO s ciljem da podstiče održivo upravljanje ribarstvom i daje preporuke u tom pravcu koje su obavezujuće za njene članice, po prvi put zasijeda u Crnoj Gori.
 
Redovno 41. zasijedanje počelo je u Budvi, a oko 120 delegata iz 25 zemalja u ime Vlade Crne Gore pozdravio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede mr Milutin Simović.
 
Simović je tom prilikom izrazio razumijevanje za trenutnu alarmantnu situaciju sa stanjem ribljih resursa u Mediteranu, poručujući da će Crna Gora nastaviti da bude pouzdan partner u procesu održivog upravljanja ribljim resursima. Istovremeno, kako je naglasio, Crna Gora očekuje da se pri donošenju određenih mjera, preporuka, a posebno onih koje su vezane za ograničavanje ulaganja u modernizaciju ribolovne flote uzmu u obzir specifičnosti i nivo razvijenosti ribarskog sektora, i to ne samo u Crnoj Gori, već i drugim sličnim zemljama.
 
“Sektor ribarstva u Crnoj Gori ima ekonomsku, ekološku, sociološku i kulturološku ulogu. Najveći dio ribarstva predstavlja obalni ili mali privredni ribolov, koji se vjekovima unazad obavlja na specifičan način. Imajući u vidu tako dugu tradiciji, ovaj oblik ribolova se mora sačuvati i njegovati za buduće generacije, kao izraz prepoznatljivosti i specifičnosti ribarstva Crne Gore. Nedostatak povoljnih finansijskih sredstava, u kontinuitetu složene ukupne društvene i ekonomske prilike, ključni su razlozi nedovoljne razvijenosti sektora ribarstva“, ocijenio je Simović, navodeći da crnogorsku ribolovnu flotu uglavnom čine plovila prosječne starosti od 40 godina, opremljena zastarjelom opremom.
 
Simović je dodao da je učešće crnogorskog ribolova male plave ribe u ukupnom ribolovu na Jadranskom moru više nego zanemarljivo (manje od 1% ukupnog ulova): “Zbog toga očekujemo da ribarski sektor sa ovakvim kapacitetima i ovakvim stepenom razvijenosti, jednako u Crnoj Gori, kao i u ostalim sličnim državama, budu tretirani na različit način u odnosu na sektore ribarstva u područjima gdje izvjesno postoji preveliki ribolovni napor i prelov ribljih resursa”.
 
Izražavajući razumijevanje za trenutnu alarmantnu situaciju sa stanjem resursa u Mediteranu, Simović je kazao da se pri donošenju određenih mjera, preporuka, a posebno onih koje su vezane za ograničavanje ulaganja u modernizaciju ribolovne flote, mora uzeti u obzir specifičnost zemlje, a posebno nivo razvoja sektora. Kao bitan argument za ovakav zahtjev, on je naveo primjer Crne Gore koja je tek na 30% od ukupnog kapaciteta ribolovne flote, u odnosu na raspoložive resurse ribe u njenim teritorijalnim vodama.

 
“Zbog toga,očekujem razumijevanje potrebe i Crne Gore, i svih sličnih država, da se omogući ovom sektoru da pruži realno mogući doprinos našim nacionalnim ekonomijama, uz otvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje posebno mladih, postizanje boljeg statusa ribara, kao i  potrebu da ovaj sektor obezbijedi dodatu vrijednost i turističkoj ponudi naših država”, kazao je Simović.
 
Prema njegovim riječima, rad Generalne komisije za ribarstvo, kao i sve slične inicijative koje imaju za cilj pravu i duboku reformu ribolovnog menadžmentam imaju punu podršku Crne Gore.
 
Potpredsjednik Vlade je informisao predstavnike GFCM i da je Crna Gora značajno podigla nivo aktivnosti u borbi protiv nelegalnog i neregulisanog ribolova, u skladu sa preporukama i mjerama GFCM i EU u borbi protiv ovakvog ribolova. Na tom planu, kako je kazao, prepoznate su obaveze i odgovornosti nadležnih državnih institucija, uz značajno učešće i doprinos nevladinih organizacija, stručne i ukupne javnosti.
 
On je kazao i da je formiranjem Direktorata za ribarstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja početkom ove godine, kao i upošljavanjem novih ljudi, Crna Gora pokazala odlučnost da ovaj sektor razvijemo na nivo koji pripada jednoj Mediteranskoj zemlji, kao i da odgovorno gazdujemo sa tako osjetljivim resursima i ujedno sektor spremimo da bude konkurentan na otvorenom tržištu.
 
Nastavlja se, kako je dodao, i sa radom na daljem usklađivanju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU kao i implementiranju preporuka GFCM. Simović je naveo i da se pristupilo pripremi projekata za EU pretpristupne fondove, i da su pri kraju pregovori sa Svjetskom bankom za skori početak novog projekta u kojem će podrška sektoru ribarstva imati zapaženo mjesto.
 
“Konačno, samo domaćinskim i racionalnim gazdovanjem, poštovanjem prirodnih zakonitosti i poštovanjem zakona, moći ćemo dugotrajno ubirati plodove mora, ne narušavajući biološku ravnotežu. Crna Gora će ostati pouzdan partner u procesu održivog upravljanja ribljim resursima”, zaključio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović.