Društvo

Svjetski dan borbe protiv siromaštva

| 17:10:2017 | 18:36:05

Danas je Svjetski dan borbe protiv siromaštva, i tim povodom medijima se obratio barski Crveni krst.
 
“Primarna djelatnost Crvenog krsta je briga o socijalno ugroženom stanovništvu , kao i ublažavanje ljudske patnje, koja je neodvojivi dio teškog materijalnog stanja svakog pojedinca. Crveni krst u dužem periodu ne može adekvatno da odgovori potrebama svojih korisnika, zbog  velikog broja osoba koje se obraćaju našoj organizaciji za pomoć, kao i veoma malog broja donatora koji bi u kontinuitetu podržavali Crveni krst u ovoj oblasti. Siromaštvo nije samo nedostatak materijalnih uslova za život, već nosi sa sobom i socijalnu isključenost i druge vrste rizika, kojima su najviše izložena djeca, žene i starije osobe. Mi u Crvenom krstu, u saradnji sa državnim i opštinskim institucijama, privatnim sektorom i građanima, želimo da podstičemo ljude na solidarnost, da ne budemo ravnodušni prema ljudskoj patnji i potrebama ljudi koji su oko nas”, kaže se u saopštenju.
 
Prema evidenciji Crvenog krsta, u našoj opštini lica koja žive u ekstremnom siromaštvu su pripadnici romske populacije, a raseljena su sa Kosova i Metohije, kao i pripadnici romske populacije koja nemaju regulisan status, a dolaze sa područja države Srbije, beskućnici, potencijalni beskućnici, kao i određeni broj lokalnog stanovništva. Veliki broj korisnika Crvenog krsta se bori sa siromaštvom, ali imaju regulisane određene vrste pomoći koju obezbjeđuju Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Centar za socijalni rad i Opština Bar.

 
U 2017. godini Opštinska organizacija Crvenog krsta Bar je obezbjedila određene vrste pomoći za 641 porodicu sa 1907 članova. Podijeljen je 7261 komad osnovnih životnih namirnica, 537 komada higijene, 330 komada odjevnih predmeta, 115 pari obuće, 340 komada dječijih igračaka, 238 komada školskog pribora, 68 oprema za bebe, jedan šporet na drva, 33 invalidskih kolica, 230 kesa polovne garderobe i 92 polovna udžbenika.
 
Pomoć je dijeljena korisnicima MOP-a  i tuđe njege, raseljenim i izbjeglim licima iz BIH i Hrvatske, Kosova i Metohije, samohranim roditeljima, penzionerima, starim licima bez primanja, porodicama koja su u stanju potrebe, romskim porodicama, novorođenim bebama, azilantima, prolaznicima i beskućnicima.
 
“Ova pomoć je dijeljena u skladu sa mogućnostima Crvenog krsta i uz pomoć Crvenog krsta Crne Gore, lokalnih i međunarodnih donatora, firme ‘Šafran’ i naših sugrađana. Smatramo da veliki prodajni i ugostiteljski objekti mogu da daju znatan doprinos pomoći lokalnom stanovništvu, zato ih pozivamo da pomognu Crvenom krstu i ljudima koji se nalaze u stanju siromaštva ili se približavaju toj granici”, zaključuje se u saopštenju Crvenog krsta.