Društvo

Još deset miliona za Opštinu Bar od Maljevika

by VIJESTI | 20:10:2017 | 12:12:58

Ministarstvo turizma neće prepoloviti gabarite za izgradnju turističkog kompleksa na području Maljevika u barskoj opštini, a investor - ruska “Merkury grupa” - moraće na osnovu pravosnažne sudske presude da plati opštini 9,8 miliona eura duga po osnovu komunalija.
 
“Prostor DUP-a Maljevik je sada bez detaljne urbanističke razrade i investitori nemaju mogućnost dobijanja urbanističko-tehničkih uslova i započinjanja izgradnje. Zato se radi novi plan po posebnom postupku i to na način da će kapaciteti ostati isti kao u prethodnom planskom rješenju usvojenom u decembru 2006. godine. Na osnovu tog rješenja se izrađuje i ovaj novi planski dokument. Bitno je istaći da se ne mijenjaju osnovni urbanistički parametri definisani prethodnim planskim rješenjem”, rečeno je “Vijestima" u ministarstvu turizma i održivog razvoja.
 
Vlada je prije 15 dana dala saglasnost da ministar turizma Pavle Radulović sa Opštinom Bar potpiše sporazum o donošenju lokalnog planskog dokumenta za izradu DUP-a Maljevik. Iz tog resora su kazali da su Opštini već poslali sporazum na potpisivanje.
 
“Izrada plana po posebnom postupku podrazumjeva zadržavanje istih urbanističkih parametara izgradnje kao u prethodnom planskom rješenju iz 2006. godine, te ni na koji način ne može uticati na već definisane finansijske obaveze”
 
Starim DUP-om koji je prestao da važi 2011. godine na području Maljevika su bili predviđeni kapaciteti od 249.800 metara kvadratnih bruto građevinske površine. Opština Bar je tokom 2012. godine započela izradu novog planskog dokumenta sa značajno smanjenim kapacitetima, ali to nije usvojeno u barskom parlamentu.
 
Ruska kompanija “Sonuba” je 2007. godine kupila od barske Opštine 200 hiljada kvadrata zemljišta sa namjerom da gradi turistički kompleks, ali od tog posla nije bilo ništa. Plac su platili 32,3 miliona eura.
 
Iz Ministarstva su objasnili da se novi DUP radi u skadu sa članom 162 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kojim je propisano da se planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu tog zakona, a za koje je vrijeme na koje su donijeti isteklo, mogu izrađivati i donositi po posebnom postupku. Objasnili su da se za izradu novog DUP-a neće raspisivati nova tenderska procedura, jer će dokument raditi ministarstvo.